Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Vásárhelyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Vásárhelyi családok címerével foglalkozik.


Vásárhelyi 1526[szerkesztés]

Eredeti
Javított

Vásárhelyi Gergely, a tordai sókamara alkamarása 1526. június 18. Buda II. Lajos nemesség és címer

DL 50.254

Címerleírás: Scutum coloris saphirei seu coelestini, in quo virulentus insurgit trina cervice draco, cuius oculi in recessu cavo ardent, sanguine et igni(?) fumantibus oris flexibilem torquet flammam, squamea alataque terga liventibus maculis coloreque prasio micant pectus igneum quatuor rigidis armatum pedibus, cauda illi prelonga in tenuitatem desinens, qua hominis nudi duplicia crura duobus implicat nodis, at ille pregrandem ex nodosa quercu fustem utraque manu tenens, draconem tribus hiantem oris seque immaniter invadere cupientem crebris ictibus(?) opprimere et conficere visitur. - Van címerfestmény - - kicsit kopott - Bár a címerleírásban sárkány szerepel, ez valójában Héraklész második hőstettének, a lernai hidra legyőzésének ábrázolása.[1]

  • Irodalom:

Áldásy Antal. A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának czímereslevelei. 2. kötet. Budapest, 1923. 93-94. - 106.

Nyulászi-Straub Éva: Öt évszázad címerei. Szekszárd, 1999. 82. - LVI. tábla

  • Külső hivatkozások:

[2]

[3]

[4]


kézdivásárhelyi Vásárhelyi[szerkesztés]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[5]


RövidítésekVásárhelyi 1754[szerkesztés]

Szatmármegyei család, mely Nagybányán volt birtokos és ma is az. Jonathán és Sámuel, Márton fiai, 1754-ben Mária Teréziától kaptak czímeres nemes-levelet. Közűlök Sámuel katholizált és jánki plébános lett. Tagjai közűl István († 1863), 1848-49-ben a Dom Miguel-ezred ben szolgált. - István fia Gyula, jelenleg fogyasztási adótiszt és kiváló gyümölcstermelő.

Czímer: kékben, hármas sziklán ágaskodó, szárnyas arany-griff, jobbjában egyenes kardot, baljában arany-pajzst tart. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany.[6]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Szegedy alias Vásárhelyi[szerkesztés]

MNL OL:

Szegedy-Vásárhelyi

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 649/1938. OL szám
Típus I
Sorszám 1sz835
Tartalomgazda: MNL OL [7]


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs