Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Trombitás címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Trombitás családok címerével foglalkozik.


Trombitás 1582[szerkesztés]

Bauer:

A Trombitás, mint családnév 1474-ben jelenik meg először, amikor Trombitás Tamás, Ferenc és Péter – ekkor már a Kisbogdány néven említett településen birtokosok – hatalmaskodás miatt pénzbüntetést kaptak. Az ezt követő évszázadokban már ez a névalak szerepelt a különböző iratokban is, ahol folyamatosan megtalálhatóak voltak.8

1527-ben például Trombitás Kristóf fia Antalnak – valamint a Noszlopy család két tagjának – a mohácsi csatában tanúsított hősiességükért Szapolyai János egy Noszlopon fekvő rétejükre adományt adott, melyet a következő évben I. Ferdinánd király is megerősített a számukra.9

Az 16. század első felében a török csapatok felégették Kisbogdányt, ekkor a család a szomszédos Noszlopra költözött át, ahol a későbbiekben is folyamatosan laktak, s ahol a leszármazottaik napjainkig is megtalálhatóak.

1560-ban a közeli nagybirtokos devecseri Choron család szolgálatában álló Trombitás Balázs kémkedett a török ellen.10

A családban máig élő hagyomány szerint a família egy tagja, Simon nevű ősük 1582-ben a nemességmegerősítő armálist és címerét azért kapta, mert az egyik Somló-vidéki ütközetben a vesztésre álló csatában olyan buzgalommal fújta a harci kürtöt, hogy fülén vér serkent ki. A katonák pedig ezen kürtszó hallatán új lendülettel meg is fordították a csata menetét, s legyőzték a törököt. A címereslevél festett címerképe is állítólag Trombitás Simont ábrázolja a harc közben. Ezt a történetet megerősítő más forrás nem ismert, az adománylevél szövege pedig formuláris, így az adatokat alátámasztani nem tudja.

Az ezt követő több, mint 80 esztendőben nincs írásos említés a családról, de minden bizonnyal élte a birtokos nemesek „szokványos” életét a török hódoltság határának árnyékában.

Az 1666-os Veszprém megyei nemesi összeírásban Noszlopon Trombitás István neve szerepel. 1715-ben a családból Jánost írták össze, s a településen a nemesek között a későbbi összeírásokban is minden esetben megtalálhatóak voltak a família tagjai.

A Trombitás család 1733-ban és 1741-ben is igazolta nemeségét Veszprém vármegye előtt.11 A családtagok a 18-19. században a falusi gazdálkodó kisnemesek szokásosnak mondható életét élték. Leszármazottaik közül többen ezen időszakban és a későbbiekben is elszármaztak a megye több más településére is.

Az 1846. évben felvett utolsó nemesi összeírás alkalmával Noszlopon 15 Trombitás családfőt írtak össze,12 ami jól mutatja létszámukat az adott korban. Később az utódok közül a 19. században Fejér vármegyébe, a 20. században pedig Budapestre és Somogy megyébe is többen elszármaztak. A 20. század elejétől a foglalkozási viszonyok jelentősen megváltoztak a társadalom egészéhez hasonlóan a családban is. A családtagok között napjainkig a kétkezi munkát végzőktől az értelmiségi foglalkozásúakig minden szakterület megtalálható.13

Manapság a Trombitás nevet Noszlopon már csak ketten viselik, azonban az ország más tájain nagyobb számban képviseltetik magukat a leszármazottak. Legtöbben közülük ma Budapesten és Somogy megyében élnek.14

Trombitás Simon 1582-es címereslevele

Rudolf király Bécsben, 1582. március 21-én korábbi nemességét megújította és címert adományozott Trombitás Simonnak, általa feleségének Balogh Ilonának, valamint János, Zsófia és Katalin nevű gyermekeinek.15

Az oklevelet először Pozsony vármegye közgyűlése hirdette ki Somorján 1583-ban. A második kihirdetésből csak annyi olvasható, hogy az 1700-as évek egyikében június 20-án ismételten kihirdetésre került valamely vármegyében.

A napjainkban is a Trombitás család tulajdonában lévő 41x60,5 cm méretű armális erősen ázott, foltos, a hajtásoknál pedig több helyen hiányok vannak a pergamenben. Szövege több helyen olvashatatlan, de általánosságban is csak nehezen olvasható. A címerfestmény ennek ellenére viszonylag jó állapotú.

...

Az armális szövegében Trombitás Simon neve több helyen is egyértelműen kiolvasható, míg János nevű fiáé már jóval nehezebben. Ezt azonban csak az oklevél megviselt állapota indokolja.

  • Irodalom:

Bauer Marcell: Két kevésbé ismert címereslevél és családjaik: a noszlopi Trombitás és Szekér família. Turul 2022/1. 38-43. [1]

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal XI. Pest 1865. 338.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok X. Bp. 1931. 424–425.

  • Külső hivatkozások:Balogh alias Trombitás[szerkesztés]

Kempelen:

Balogh (alias Trombitás).
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Ungmegyében Pál vétgetett fel a nemesek közé.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs