Címerhatározó/Pozsgai címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pozsgai család címerével foglalkozik.


harkácsi Pozsgai[szerkesztés]

Posgay címer 1604 körül
Posgay címer 1796
Posgai Gáspár címere a kassai promóciós iraton, 1697
A kassai egyetem végzett diákjainak promóciós irata, 1697

Siebmacher:

Posga, I. v. Harkács

Wappen: In B. ein gekrönter g. Greif, in d. erhobenen Rechten fünf # geflitschte gekreuzte Pfeile mit d. Spitzen nach abwärts haltend. – Kleinod: An den Armen gestümmelter Mann wachsend, mit b. Leibrocke, g. Gürtel und r. Hosen, d. Scheitel besteckt mit fünf # geflitschten Pfeilen. – Decken: bs. – rg.

Adels- u. Wappenbrief d. d. (circa) 1604.
Adelsgeschlecht aus d. Gömörer Comitates.
(Gemaltes Wappen u. Familienbericht.).[1]

Posgay. siehe: Liptay.

Posgay, II.

Wappen: Unter schrägen b. Schildeshaupte welches mit drei sechsstrahligen g. Sternen belegt erscheint, in R. auf gr. Boden ein doppelschwänziger g. Löwe, in d. gesenkten Linken drei geflitschte, gekreuzte Pfeile haltend. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: rg. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Franz, I., d. d. 1796 für Sigismund Posgay.
(Adami, Scuta Gent. tomo. IX.).[2]

+++++++++++++

Horváth:

Régi nemesi család, mely a 16. században költözött be a szlavóniai Pozsega vármegyéből Magyarországba. Abban az időben Pozsegaiaknak nevezték magukat. Részt vettek a dél-magyarországi törökellenes harcokban, amiért nemesi címet kaptak. 1560-1576 között szerepel Péter, Tamás és György. Az utóbbi feleségül vette Rákóczi Annát és Zemplén vármegyébe költözött. Leszármazói azonban ott nemsokára kihaltak. Péter és Tamás utódai később a Dunántúlon éltek, ahol 1684-ben Pozsgai András, majd 1690-ben a fia, Zsigmond vármegyei hivatalt töltött be. Valamivel korábban egyik utóduk, Pozsgai István Nógrád vármegyébe költözött, ahol 1655-ben a vármegye losonci közgyűlésén bemutatta nemesi levelét. Utódai Gömör vármegyében is elterjedtek, és ebből az ágból származott Pozsgai Gáspár is, aki 1697-ben kassai diák volt. Erre utal a kassai egyetem egy korábbi, 1678-as promóciós irata is, ahol a bölcsészkar végzett, mesterfokozatú diákok között megtalálható Pozsgai Menyhért neve is („Melchior Posgai, nobilis Ungarus ex cominlalu Gomoriensi"). A gömöri ágból származott egy másik Pozsgai Gáspár is, aki a tanulmányai befejeztével, a 17. század végén Pozsnyón egyházi vagy oktatási téren működött. Lőcsén 1693-ban adott ki saját költségén egy magyar nyelvű vallási iratot a rozsnyói vallási közösség számára. Ugyanezen évben és 1698-ban a rozsnyói jezsuita gimnázium diákjai az ő tiszteletére adtak elő két latin színdarabot. Bizonyára a család dunántúli ágából származott Pozsgai Miklós, címzetes püspök, esztergomi prépost, kanonok, az esztergomi érsekség (nagyszombati székhelyű) vikáriusa, akinek a nagyszombati nyomda 1667-68-ban két vallási iratot ajánlott. 1797-ben [sic!] Pozsgai Zsigmond II. Ferenc császártól új címeres levelet kapott, a régi családi címer megerősítésével együtt, melynek leírása megegyezik az 1697-es promóciós irat címerével. A pajzsban a hármas halmon álló kétfarkú oroszlán jobb első lábával szablyát, a ballal három nyilat tart. A sisakdísz vitéz, hosszú köpenyben, a fején sisakkal, a jobb kezében három nyíllal.


  • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [3][4]

Pavel Horváth: Heraldická promočná tlač z roku 1697. Genealogicko-heraldický hlas (9) 1999/2. 5-15.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs