Címerhatározó/Osl nemzetség címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Osl nemzetség címerével foglalkozik.


Az Osl nemzetség névadója a 12/13. század fordulóján tűnik fel.

Az Osl nemzetségbeli: Kanizsay, asszonyfalvi Ostfi, Viczay családoknak. Közös vonás czímerükben a szárnyas sasláb. (Bárczay 14-15. l.)

Osl nemzetségbeli Kanizsai István, zágrábi püspök (1356-1375), szlavóniai helytartó saslábas pecsétje, kettős sisakdísszel

  • Irodalom:

Pór Antal: Kanizsai István, zágrábi püspök. 1330-1376. (Krisztusban kedves bátyámnak, Laky Demeternek ajánlva) (Első közlemény). Katholikus szemle 5. évf. 1.sz. / 1891

Pór Antal: Kanizsai István, zágrábi püspök. 1330-1376. (Második és befejező közlemény). Katholikus szemle 5. évf. 2. sz. / 1891

Pór Antal: Az Osl nemzetség története a XIII. és XIV. században. Turul 8. 1890. 153-200. p.

Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. Turul 1941. 22-31. és 71-81. p.

Körmendi Tamás: Az Osl nemzetség címerváltozatai a középkorban. In: Turul 83 (2010) 3--24.[1]

A nemzetség címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: