Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Morász címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Morász, Mórász család címerével foglalkozik.


Mórász 1806[szerkesztés]

A családot, valószínűleg a Siebmacher alapján, néhány mondatban Nagy Iván említi: "Eredete és kiváltságos volta előttem ismeretlen. E század elején 1806-ban élt Mórász Imre, ki czímerűl a paizs udvarában, egy csőrében zöld ágacskát tartó galambot, a paizs fölötti sisak koronáján pedig könyöklő kart, kivont karddal viselt." (Nagy I., VII. 558. l.)

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Ezt a címert a Siebmacher-féle címergyűjtemény közli (V. 432. l.) az alábbi szöveggel.

Wappen: Taube, im Schnabel einen Blätterzweig haltend. - Kleinod: Gebogener Arm, in d. Faust einen Krummsäbel haltend. Emerich Mórász, welcher 1806 urkundl. auftritt, hatte zur Ehefrau Maria Pálma, und zeugte die Kinder: Franz, Maria vermälte Silvester Kubínyi, Rosalia, Anton, Viktoria u. Franz.

Eszerint az említett Mórász Imre 1806-ban szerepel az okmányokban, akinek felesége Pálma Mária volt. Gyermekeik: Ferenc, Mária (Kubínyi Szilveszter felesége), Rozália, Antal, Viktória és Ferenc.

  • Irodalom:

Mórász 1809[szerkesztés]

Ettől eltérő az a címer, melyet a nemességgel együtt Morász István kapott Bécsben 1809. január 27-én. (A Királyi könyvekben megtalálható a címer leírása és rajza is.)

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Morász István adománylevele 1809-ből a Királyi könyvekben (LXII. 569. l.)

Morász István címere megtalálható a Királyi könyvek egyik kötetében 1809-es évvel (LXII. kötet 569. l.) A vágott pajzs felső mezőjében fekete alapon arany vágott sas a csőrében arany postakürtöt tart. Az alsó ezüst mezőben fekete rák látható.

A felső mező postakürtje utal az adományszerző postamesteri hivatalára, míg az alsó mező a Rakovszky címer rákját tartalmazza, felesége, Rakovszky Borbála címeréből.

Rakovszky István közlése szerint [1] (2007. márciusa) Morász István feleségének, Rakovszky Borbálának a bátyja Rakovszky Elek szatmári alispán, kir. táblai ülnök volt. Szinnyei egy nagymátyási Mórász István ügyvédről ír, melynek egy munkája 1821-ben Rimaszombaton jelent meg. Lehet hogy a póstamester ügyvéd is volt?

Mórász István huga, Anna, Bisztriczky János felesége volt. Az 1806-ban címert szerző Mórász Imre sógórnője pedig Bisztriczky Éva volt. (M.Imre=Pálma Mária Pálma Elek=B. Éva) Igy lehet, hogy M.Imre és M. István közeli rokonok voltak.

Dr. Csillag Gábor kutatásai szerint a rokoni kapcsolat a következő:
NÉV: Morász István rimaszombati postamester n:Rakovszky de Nagyrákó Borbála
KIADÓ:
Név: Ferenc 1 Hely: Bécs Évszám: 1809.01.27 Minősítés: birtok átruházása; nemesség és címer adományozása
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 62. kötet - 569.; 570.; 571.; 572.; 573.; 574.; 575.; 576. oldal
A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1809 - N° 986.
BIRTOK:
Megye: Bars Helység: Nagymálas; Nyirafalkafeö
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Morász Anna f:Bisztriczky János
Tisztségviselő: Endrődy Ferenc, Zerdahelyi de Nyitraszerdahely Károly, Zsemberi de Felsöszüd András
MEGJEGYZÉS: címerleírás; méltóságsor; nyitrai káptalan
SORSZÁM: 62.218
CÍMER: i

Mórász Imre és Mórász István talán rokonságban álltak egymással. Ismert a Rakovszky-Kubinyi rokonság is.

Morász Imre családjának előneve Szluha szerint nagymalászi, míg Morász István Szinnyeinél nagymátyási előnévvel szerepel:

Mórász István (nagy-mátyási), ügyvéd. Kézirati munkái: Extractus diversarum causarum, partim via apellatae a foris pedaneis ad excelsam curiam regiam deductarum etc. (a budapesti egyetemi könyvtárban. ívrét 1168 lap); a m. n. muzeumi kézirattárban; Cinosura seu Extractus Titulorum vet articulorum Regni Hungariae Ao. 1793, 8rét. Miképen kell a vetett szőlőkből a soros szőlőt készíteni. Rimaszombat, 1821., 4rét 14 lap. (Censurai példány 1822-ből).

  • Irodalom:

Kőszeghy Sándor: Nemes családok Pest vármegyében. Bp. 1899. 246.;

Siebmacher: Wappenbuch des Adels von Ungarn. (Nürnberg 1855-1894) V. 432. l.

Nagy Iván VII-558.

Mórász 1850 k.[szerkesztés]

A Mórász családhoz kötődő harmadik címer vörös alapon zöld mezőn álló fekete ruhás vitéz, jobb kezében kivont kardot, bal kezében levágott török fejet tart. A sisakdísz a pajzsbeli kép növekvően. A siasatakaró jobbról kék-arany, balról fekete (esetleg ezüst) - vörös.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

A címer alatt a következő felirat olvasható: "Nemes Mórász nemzetségének czímje". Ennek alapján a címer rajza az 1850-es évek táján jöhetett létre. Ipolyi Arnold is ekkoriban nevezi címnek a címert ismert művében.

Mórász Ferenc (Budapest) közlése szerint (2007. márciusa) a fenti címer apjától, néhai Mórász Ferenctől (†1969) maradt rá, és Mórász István, az 1809 jan. 27-én nemességet szerző személy a család egyenes ági felmenője volt. Közlése szerint testvére, Mórász Zsuzsa, férjének rokonsága révén szintén megtalálta az utalást a Liber Regius LXII-569-ben a vélt felmenőnkre az említett adatokkal. Nagyapjuk, Mórász József 1848 ápr. 27-én született Patvarc-on (Balassagyarmattól 5km), Vágújfaluban keresztelték, szülei nemes Mórász József és Sztrehay Mária voltak. A feltételezésük szerint Mórász István leszármazottai sorában legalább még egy személy hiányzik, aki a Felvidéken élhetett.

Mórász Ferenc közlése szerint Mórász Imre Viktória nevű lánya egy Klaniczay nevű nemes emberhez ment feleségül. Három fiuk részt vett az 1848-as szabadságharcban, majd az üldöztetés idején anyjuk nevére kaptak anyakönyvi kivonatot, igy lettek Mórászok. Egerben, Debrecenben és Nagyváradon telepedtek le. Az egri ág kihalt, a debreceni ág legismertebb személye, Mórász Sándor Kompolton volt növénynemesítő. Az 1970-es években halt meg, leszármazott nélkül. Mórász Ferenc információi is tőle erednek.

Freiburger Emma a 20-as években feleségül ment Mórász Mihályhoz aki a Klaniczay ág debreceni leszármazottja volt és az 1930-as évek elején meghalt tüdőbajban. Fia Mórász Attila 58 évesen halt meg 1995-ben de gyermekei tovább viszik a nevet.


(Nem valószínű, hogy Mórász István rimaszombati póstamester ezen Mórász család őse lenne, mert akkor egy címert használnának.Az egy más Mórász István lehet. Mivel egy vagy több lengyel Morasz család is létezik, lehet, hogy a három Morász család közös {lengyel} eredetű. )


Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:[szerkesztés]