Címerhatározó/Körmendi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Körmendi, Körmendy családok címerével foglalkozik.


Körmendi 1549[szerkesztés]

Szentmártoni János.JPG

Szentmártoni János és unokatestvére Körmendi Márton 1549. január 5., Bécs I. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

Szent-Mártoni. I. Ferdinánd 1549-ben adta a nemesi és czimerlevelet Sancto Martino Jánosnak és Körmedi (Literátus) Mártonnak. Az előbbi Bakics Péter szolgálatban Szentmárton várnagya volt és vitézül harczolt. Szentmártoni Mihály 1692-ben szolgabiró volt Abaujban. Birtokos Zsadány. F. Csáj és Gönyü falvakban.

Czimere: Fehér mezőben, koronás, lombozott vörös hegy előtt egy férfinak fekvő törzse mögött álló férfi, kék ruhában, prémes, sastollas kucsmával; jobbjában görbe kardot tartva, mely egy bajuszos törökfejbe van szúrva; bal kezét csupőjén tartva. Sisakdísz a koronás hegy, de lomb nélkül. Takaró vörös-arany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szakál, Zakál családok címerével foglalkozik.


Körmendy 1578[szerkesztés]

Tötösy 1578.jpg

"Czímer: a pajzs-udvart egy függöleges vonal két egyenlö részre osztja; a jobb oldal kék; a bal oldalt egy másik vonal keresztben vágja ketté, ennek felsö része ezüst, az alsó vörös. A kék udvarban három zöld halom, ezen álló hegyes farkú arany-oroszlán, jobb lábával kardmarkolatot, a ballal a közepén fogva dárdát (kardot) tart és balra fordul. Az ezüst mezöben két liliom, a vörösben pedig fehér. (A szöveg zavaros; nincs megnevezve, hogy milyen a fehér udvarba jövö két liliom s minek kellene a vörös udvarba jövö fehérnek lenni? Talán liliom?) A zárt sisak koronáján fél, különben a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik föl. Foszladék: j. arany-kék, b. vörös-ezüst." (Balogh 1894. 265-66, 257.)

Címeres nemeslevél: "Zakál. (Körmendi). Adta: II. Rudolf, Pozsony, 1578. április 11. Kapta: Körmendi Zakál János, neje Sbardelat Anna és gyermekei: továbbá sógorai: Kermendy János, Markasiny Ferencz, Teötösy Tamás, Makó Ferencz és Burján István. Fölmutatta: körmendi Szakály Mihály, 1733. Kis-Unyom, és -- István, 1733. Felsö-Paty" (Balogh 1894. 265-66, 257.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs