Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Makó címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Makó címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Makó családok címerével foglalkozik.


Makó 1578[szerkesztés]

"Czímer: a pajzs-udvart egy függöleges vonal két egyenlö részre osztja; a jobb oldal kék; a bal oldalt egy másik vonal keresztben vágja ketté, ennek felsö része ezüst, az alsó vörös. A kék udvarban három zöld halom, ezen álló hegyes farkú arany-oroszlán, jobb lábával kardmarkolatot, a ballal a közepén fogva dárdát (kardot) tart és balra fordul. Az ezüst mezöben két liliom, a vörösben pedig fehér. (A szöveg zavaros; nincs megnevezve, hogy milyen a fehér udvarba jövö két liliom s minek kellene a vörös udvarba jövö fehérnek lenni? Talán liliom?) A zárt sisak koronáján fél, különben a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik föl. Foszladék: j. arany-kék, b. vörös-ezüst." (Balogh 1894. 265-66, 257.)

Címeres nemeslevél: "Zakál. (Körmendi). Adta: II. Rudolf, Pozsony, 1578. április 11. Kapta: Körmendi Zakál János, neje Sbardelat Anna és gyermekei: továbbá sógorai: Kermendy János, Markasiny Ferencz, Teötösy Tamás, Makó Ferencz és Burján István. Fölmutatta: körmendi Szakály Mihály, 1733. Kis-Unyom, és -- István, 1733. Felsö-Paty" (Balogh 1894. 265-66, 257.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


nemesszeghy Makó[szerkesztés]

nemesszeghy Makó Pál címere Johann Wolf album amicorumában 1590

Kempelen:

Makó (nemesszegi).
Czímeres levele kelt 1595. jan. 1. (Győrm. lt.) – Vö. T. XIV/187.


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 7. kötet[2]


  • Külső hivatkozások:Makó 1592[szerkesztés]

Rudolf magyar király címeres nemesi levele Makó Antalnak Prága, 1592. április 3.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs