Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Horváthy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Horváthy , Horváti családok címerével foglalkozik.


Horváti[szerkesztés]

"A Horvátiak czímerét: balfelül az öt liliommal, jobbfelül a három harántos pólyával..." [1385. május 16.] (Pór Antal: Ifjabb Erzsébet királyne, Nagy Lajos király felesége. (Második közlemény) Századok 1895. 920.[1])

A Horváti család Valkó vármegyei származású, de más vármegyékben is birtokos család, mely nevét a Valkó megyei, mára elpusztult Horváti faluról kapta. A család a Vácián v. Baczián nemzetségből származik, nemzedékrendje a 13. század elejére vezethető vissza, de csak két, országos politikában is jelentős szerepet játszó képviselője volt, Horváti Péter két fia, Horváti János és Horváti Pál.[1]

A család székhelye a Valkó vármegyei, mára elpusztult Horváti falu – Stari Mikanovci közelében – és Szentlőrinc vára – Podgradje – voltak a mai Horvátországban.[2]

A család felemelkedését Nagy Lajos királynak köszönhette. Lajos halála után egy ideig özvegyét Kotromanić Erzsébetet és lányát Máriát támogatták, majd Kis Károly nápolyi királyt hívták meg a trónra. A Horváti testvérek elpártolását a „nőuralommal” szembeni általános elégedetlenség és Mária francia házassági terve okozta. Ettől fogva a délvidéken a királynők uralma ellen fellépők között a legaktívabb szereplő Horváti Pál püspök volt. Valószínűleg az ő nevéhez köthető a – az európai latinságban a 14. században szövetség értelemben elterjedt – „liga” kifejezés magyar politikai szóhasználatba való átvétele. A létrejött főúri ligák egyikében a Horváti testvérek voltak a meghatározóak és azt tűzték ki célul, hogy a magyar trónra Kis Károly nápolyi királyt hívják meg. Károly meggyilkolása után a Horvátiak megölték Erzsébet királynét, végül azonban Zsigmond király kerekedett felül. A Horváti család 1394 után már nem játszott szerepet Magyarország történelmében.[3]

Ismert tagjai

 • Horváti Péter
 • Horváti János macsói bán, Horváti Péter fia
 • Horváti Pál zágrábi püspök, Horváti Péter fia
 • Horváti László, Horváti Péter fia, 1386/87-ben elesett a délvidéki harcokban[4]
 • Horváti István, Horváti Péter fia, a Hatvani család (Lublói család) őse.[5] [2]

Jegyzetek:

 1. Korai magyar
 2. Korai magyar
 3. Mályusz:Zsigmond király
 4. Korai magyar
 5. Korai magyar
 • Irodalom:
 • Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6722-9 (1994)
 • Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon, 1387-1437. [Budapest]: Gondolat. 1984. ISBN 9632814142
 • Süttő Szilárd: Kis Károly (In: Kristó Gyula: Magyarország vegyes házi királyai, Szukits Könyvkiadó – 2003

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1ti_csal%C3%A1dHorváti[szerkesztés]

Horváti. Talán azonos volt a horváti Mályi családdal, melynek Szaniszlóban 1468-ban magva szakadván, horváti jószágait a Teresztenyeiek kapták.[3]


Horváti község a tatárjárás kezdetekor 1241-ben már fennállott, paróchiális hely volt. A községet a tatárok fölperzselték és elpusztították. Horváti község első ismert birtokosa Horváthy János, Horvát, Dalmát s Szlavónország „bán”- ja. (Horváth Mihály 1835. évi krónikája). 1425 körül a Horváthy és a vele rokon Mály-család egyenlő arányban megosztott tulajdona. Mály Szaniszló halálával 1468-ban a korábban átadott Horváthy - féle javak is gazdátlanul álltak. Ezekkel a király 1469-ben a Teresztényi-családot jutalmazza. Rövidesen csere útján a becskeházai Orros-oké. 1564-ben is a Horváthy-családé két portával. 1696-ban 12, 1720-ban 3 jobbágy családot találtak a községben. A nagyobbik fele még a 18. században is puszta. A múlt századig birtokosai a gróf Keglevich- és Zichy-családok. Vétel útján Dreher Antal uradalmának része. (Abaúj - Torna vármegye krónikája 1940).[4]


 • Irodalom:

Borovszky: Abauj-Torna vármegye és Kassa. In: Magyarország városai és vármegyéi

Abauj-Torna vármegye nemes családai című fejezet, 533-550.

[5]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Horváthy 1677[szerkesztés]

Horváthy Gergely 1677. március 11., Bécs I. Lipót nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[6]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs