Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Dobay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Dobay, Dobai családok címerével foglalkozik.


Dobay d.g. Tekele[szerkesztés]

A Tekele nemzetségből származó család.

Tóth:

Dobay György 1495-iki pecsétje: szarvasfej.

Dobay János 1638—39-iki nógrádmegyei alispán pecsétje: koronából növő férfi, aki leeresztett jobbjában üstökénél fogva török fejet tart, emelt baljában pedig a feje fölött szarvasagancs van. Sd. ugyanaz.

A XVIII. században nagyot változik a Dobay-Roskoványi-czímer; a férfi a szarvasagancscsal Sd-szé válik, míg a pajzsba a herold-alak lép s a három pólya. Ezeknek a helyzete és alakja (haránt, balharánt, simaoldalú és hullámos) változik családonkint. Az 1474-iki czímer egyéb iránt hasonlít a Bárczay 1421-féléhez: ott a jobb, itt a balkar helyén van a szarvasagancs. Az ősi czímer ezek szerint csak a következő lehetett (Csoma J. szerint): pajzsban egyes szarvasagancs; Sd.: emberi törzs, melynek balkarját a pajzsbeli szarvasagancs pótolja. A többi változat a szokásos átalakulási folyamatot mutatja. A Dobay-féle mai czímer nőalakja és a jobbkart pótló olajág is ilyen kombináczió.

  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 224-226. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:

Dobay 1519[szerkesztés]

Eredeti
Javított

Dobay Demeter 1519. június 2. Buda II. Lajos nemesség és címer

megj.: a címer a szövegben nincs leírva

DL 50.251

+++++++++

Buda - in f. Ascensionis Domini, 1519. Lajos király Dobay Demeter (másutt Márton), Bélteki Drágffy János tárnokmester erdődi udvarbírája részére, minthogy a Dózsa-felkelés leverésében részt vett és egy alkalommal vadászaton egy hatalmas vadkant leölt az oklevél élén megfestett címert adományozza. Eredeti, hártyán. Függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)[3]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[4]
Dobai 1610[szerkesztés]

A [ Szegedi család a] Dobai családdal 1610. nyert nemességet (LR. erd. II/346–360.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[5]


  • Külső hivatkozások:kis- és nagydobai Dobai[szerkesztés]

  • Címer:

kék mezőben egyfejű fekete sas kiterjesztett szárnyakkal, fölötte félhold és csillag.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs