Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Divék nemzetség címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Divék nemzetség címerével foglalkozik.


Az Ujfalussy család címere egy 1424-es pecséten
A Majthényi család címere egy 1491-es pecséten

"A Divék nemzetségből származó: Rudnay, Bossányi, Divéki, Korossi, Besznák, divék-újfalussi Ujfalussy, Rudnyánszky, Motesiczky, Majthényi családoké (11-ik ábra), a mely czímereknek közös typusa a medve." (Bárczay 7-8.)

Hasonló címert használt a Bossányi, Divéki, Kosztolányi, Rudnay, Rudnyánszky, Majthényi, Motesicky, Zsják, Ujfalussy, Papesch, Prileszky stb. család is.

"A Divék nemzetség a Felvidéken ősi birtokos, az oklevelek szerint legelőször Turóc vármegyében tűnik fel (1246), majd Trencsén, Nyitra és Bars vármegyében terjedt el. Első ismert őse Divéki Akur fia Akur. Másik fia Kozma. Az előbbi a Bossányi, az utóbbi az Újfalusy család őse. A Bossányi család ősei 1300. június 19-én Vezekényt kapják III. Endre királytól. 1632. január 10-én Sopronban II. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Divéky Albertnek, Kovách Pálnak és Kormos Mihálynak. Kihirdeti Torna megye 1632-ben.

A Divék nemzetség címere: Kékben zöld dombon álló lombos fa alatt jobbra lépő medve, felette jobbról fogyó ezüst félhold, balról hatágú arany csillag. Sisakdísz: növekvő pajzsbeli medve. Takarók: kék-arany, fekete-arany.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

Érdekességként megjegyezzük (Sz. L.), hogy a córdobai Ibn Hajján (†1076) Marokkóban felfedezett, majd 1979-ben közölt andalúziai történetének V. kötete említést tesz a 942-ben, az andalúziai kalandozás során foglyul ejtett, majd a kalifa testőrségébe besorozott öt magyar vitézről. A beszámoló a vitézek elmondása alapján a magyarok 7 vezéréről (amir) tudósít. Ezek között néhány korábban teljesen ismeretlen is volt, és csak helynevekkel, nemesi családnevekkel, illetve Anonymus korábban kitalációnak titulált legyőzött vezéreivel vethető össze. Az arab betűkkel leírt nevek megfejtésére Györffy György tett javaslatot. (Györffy György: Honfoglaló fejedelmeink és a vezérek. Magyar Tudomány, 1993/2. 136–149.) A 4. vezér neve a Bossány névvel egyeztethető. (1. Tjila = Gyula, 2. Ecser [csak helynévben szerepel], 3. Vulsudi = Bulcsú, 4. x.sman = Basman ~ Bossány, 5. L.b.r = Labor ~ Alpár, 6. G.rud ~ G.rod = Galád [mindkettő Anonymus legyőzött vezére], 7. Harhadi = Harka.) (Vö. Szegedi László: Általános genealógia. DVD. Budapest, 2015. 340.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: