Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csanda címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csanda család címerével foglalkozik.


felsőgyanthai Csanda

[szerkesztés]

A felsőgyanthai Csanda család Szlavóniából származott, ahol 1513-tól követhető nyomon. Nemesi birtokaik Beczentze és Szöllős voltak. Később Pozsony vármegyébe is elszármaztak.

Vedrődy Antal János a pozsonyi Magyar Kamara jogásza és közjegyzője 1741. 1. 29-én feleségül vette felsőgyanthai Csanda Mária Katalin Erzsébetet (1715. 4. 4.-1789. 6. 8.), Csanda István, a pozsonyi Magyar Kamara jegyzőjének leányát.

  • Irodalom:

A pozsonyi ferences káptalan protocolluma (Protocollum Venerabilis Conventus Posoniensis)[1]. Szlovák Nemzeti Könyvtár, Pozsony; 1710-1763 között, 227 papírfólió,


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs