Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Teleki címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Teleki címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Teleki családok címerével foglalkozik.


széki Teleki[szerkesztés]

gróf széki Teleki címer


Széki Teleki Mihály, László, József, Pál, Sándor 1697. április 20., Bécs I. Lipót császár birodalmi grófi rang megerősítése és címer általa: testvéreik Anna, Krisztina, Judit, Borbála, Erzsébet

B 655 Teleki cs. lt. I. 1

Teleki (Széki) gróf.

A régi Garázda nemzetségből ered, s így közös eredetű a kihalt Horogszeghy Szilágyiakkal. Közös czímerüket (fenyűfát legelő, lángokból kinövő vadkecske) 1409 február 24-én nyerik Zsigmond királytól. A Garázda nemzetség 1408-ban szerzi meg többek között a család nevét adó Telek (békésmegyei) birtokot és 1414-ben Zágoshida, Szék stb. birtokokat. A család fényének alapját Teleki Mihály (sz. 1634. † 1690. aug. 21.) Apaffy Mihály erdélyi fejedelem nagyhatalmú főkanczellárja, kora legnagyobb alakjainak egyike, vetette meg (tőle ered a család) Rangemelések: Teleki Mihály 1685. évben nyert grófi rangot; halála után 1696 decz. 1-én (Bécs), nagy érdemei tekintetbe vételével, a Teleki családnak összes, 1685-től kezdve született tagjai grófi rangra emeltettek. 1697 április 20-án kelt oklevéllel Teleki Mihály fiai: Mihály, László, József, Pál és Sándor római sz. biz. grófi rangot és bővített czímert nyertek. A Szatmár vármegyében élő családtagok közül: Géza volt belügyminiszter, v. b. t. tanácsos; fia Pál, országgy. képviselő. - Sándor, somkúti birtokos, ennek fia Jenő, tb. főszolgabíró, - János koltói birtokos. - László Gyula, hosszúfalusi birtokos. E családból való Sándor is, Petőfi Sándor barátja, a kiváló hazafi és író.

608 Czímer: Hasított és kétszer vágott pajzs, szívpajzszsal; ebben vörös mezőben ágaskodó term. vadkecske, jobb előlábában háromlevelű zöld ágat tart. A nagy pajzs: 1. és 4-ik kék mezőben az udvar alján szarvaival fölfelé fordított ezüst félhold; ezen befelé ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobb előlábában arany koronát tart. 2. és 5. arany mezőben, a hasításvonalra támasztott fekete fél sas. 3. és 6. ezüst mezőben vörös czölöp. Két sisak; sisakdíszek: 1. befelé fordúlt, kinövő ezüst egyszarvú; takaró: ezüstkék. b) befelé fordúlt ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobb első lábában kivont kardot tart, melynek közepére aranykorona van húzva; takaró: ezüstvörös.[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]ványai Teleki[szerkesztés]

Közp. Antikv.:

Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele.

Ványai Teleki Mátyást és fiait nemesi rangra emeli. A családról keveset tudunk, Kempelen csak az adományozás dátumát adja meg, Nagy Iván pedig csak a XVIII. századtól közölt adatokat a famíliáról. A szöveget felül, valamint kétoldalt a címer aljáig növényi ornamensekkel gazdagon ékesített, festett, aranyozott keret övezi. Az oklevél szép példája a korszak — a magyarországiaknál jóval gazdagabban díszített — erdélyi címeresleveleinek. Érdekesség, hogy a fejedelmi udvar oklevelein jóval erősebben érezhető a császári kancellária dekoratív stílusa, mint felső-magyarországi társaikon.

Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Kovacsóczy Farkas kancellár is kézjegyével látta el. Keretezve. Kelt: Gyulafehérvár, 1583. V. 3.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 155. árverés (2020. 12. 4.) - 112. tétel [3]

  • Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs