Szerkesztő:Okos Árnyék/Püthagorasz és Eukleidész nem elég!/A félbe vett mértékek matematikája!/Szuperkomplexek

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A gravitáció csoportja és elektromosség csoportja közt ható négyes erő, ill. kölcsönhatás térsége[szerkesztés]


A [neo Big Bang] elméletem szerint nem a tér tágul, hanem a szuperkomplexek mezőinek a térereje csöken igen nagy nagyságrendekről az igen kis nagyságrendek felé, miközben a fénysébesség értéke is rohamosan csöken . Van egy görbületi diszkontinuitás, ami a picitől tágul az óriás felé, de sehol sincsen a klasszikus téridő-szakadás, mert a térerő értelmezésnek van elsőbbsége . A gravitáció csoportja és elektromosség csoportja közt ható erő, ill. kölcsönhatás okoza ezt a fénysebesség csökenését, ami fénysebesség csökenés a energia-tömeg relációját helyreállítva tömeget kelt egyre gyorsuló mértékben.
E1 = m1c12 ; E2 = m1c22
∆E = E2 - E1 ; ∆m = ∆E/c22


Ha kis térségre koncentrálódik a szuperkomplexek mezőinek a térereje, akkor az [neo Big Bang], és ha nagy térségre koncentrálódik a szuperkomplexek mezőinek a térereje, akkor az [neo Freed Hoyle rehabilitációja] lesz .

Valójában az ősrobbanás és az állandó állapotú univerzum vitája másodlagos, mert elsődlegesebb az univerzumban uralkodó szuperkomplex erők játéka modell !


Ebből is látszik, hogy az angol nyelvű egyetemeken menbyire buták vannak, hogy ha én képes voltam lekörözni őket .

A gononok csoportelméleti vonatkozása[szerkesztés]


A gononok csoportelmélete egy kerek bár komplikált rendszer . Kerek abból a szempontból, hogy nem lehet a végtelenségig toldozni-foltozni . A gononok csoportelméleti jelölése hasonló a részecskefizikához kötődő csoportok jelöléséhez, csak igazodik a gononok tematikájának igényeihez . A kiskategóriámat kk() -val jelöljük, a dimenzió osztását d* -vel jelöljük, a dimeziót *dim* -val jelöljük, tort vonalt kanonikus jelölésnek nevezzük így: kk(d2/3dim4), ami a mi saját 3dim4 dimeziónkat jelöli, ami feltehetően 2 -es tér osztású dimenzió . Elképzelhető más mint d2 osztású dimenziók, és ez alapján alternatív szuperkomplexek is; ha így van, akkor a dimenziók szintje{sorozata} nem biztos, hogy sok tagú . A kiskategória tartalmát kk()* -val jelöljük így:

 • kk(i/ij)ω : a struktúrált mozgásokat
 • kk(i/ij)F : az erőtér fajtákat
 • kk(i/ij)e : az elemi részecske fajtákat
 • kk(i/ij)m : meghatározását, magyarázatát
 • kk(i/ij)stb : ...stb.


A szuperkomplex számok sorozatát csoportelméletileg így írjuk fel[szerkesztés]


ω1_ iω°_ jωj , ijωk_ aωa , iaωb , jaωd , ijaωe_ fωf , ifωg , jfωh , ijfωl , afωm , iafωn , jafωp , jafωr_ ...

E sorozat szabályossága jobban megfigyelhető egymás alá szétírva:

 (ω1_1') x i =
(iω°_2') x j =
(jωj , ijωk_4') x a =
(aωa , iaωb , jaωd , ijaωe_8') x f =
(fωf , ifωg , jfωh , ijfωl , afωm , iafωn , jafωp , ijafωr_16') x ... =
...stb. 32 64 128 256 512 1024 ... 2N


Mivel az ABC betűiből még az Unicode-ban is hamar kifogyunk, ezért e betűk helyet számozást is használhatunk:


 0øω11_1'
12°_2'
23j , 1.2ijω4k_4'
35a , 1.3iaω6b , 2.3jaω7d , 1.2.3ijaω8e_8'
49f , 1.4ifω10g , 2.4jfω11h , 1.2.4ijfω12l , 3.4afω13m , 1.3.4iafω14n , 2.3.4jafω15p , 1.2.3.4ijafω16r_16'
...stb. 32 64 128 256 512 1024 ... 2N


Ahol [ ω def. megfelel, egyfajta egyenlőség, de struktúrált mozgás is ; ' def. szint ; ° def. jeltelen ; def. üres ; ... és így tovább ; _ def. kapocs jel ; c def. a fénysebességnek van fentartva ; ] .

Mivel az ABC betűiből még az Unicode-ban is hamar kifogyunk, ezért e betűk helyet számozást is használhatunk, választhatunk az alsó-felső indexek közül, ahogy tetszik:
1 = 01i , i = 12i , j = 23i , k = 1.24i , a = 35i , b = 1.36i , d = 2.37i , e = 1.2.38i , f = 49i , g = 1.410i , h = 2.411i , l = 1.2.412i , m = 3.413i , n = 1.3.414i , p = 2.3.415i , r = 1.2.3.416i ...A szuperkomplex kk(d2/3dim4) kölcsönhatások sorozatát csoportelméletileg így írjuk fel [mv def. csoport művelet][szerkesztés]

 • O =mv ø : ø
 • A =mv i : ø, i
 • B =mv j : ø, i, j, ij
 • C =mv i/ : ø, i, j, ij, i/ø, i/i, i/j, i/ij
 • D =mv j/ : ø, i, j, ij, i/ø, i/i, i/j, i/ij, j/ø, j/i, j/j, j/ij, ij/ø, ij/i, ij/j, ij/ij


 • Omv = O gerjesztések
 • Amv = O.A hatások
 • Bmv = O.A.B terek
 • Cmv = O.A.B.C mezők
 • Dmv = O.A.B.C.D vákuumok


... és így nevezzük meg őket [égisz, szféra, fordulás, művelet ért. állás] :

 • D = a runny{rejtett nyúlós tér} inverz égisz
 • O.A.B.C = a round{nyilvános görbült tér} racionális égisz
 • C = az elektromos külsői égisz
 • O.A.B = a gravitációs belsői égisz
 • B = a sötét{erők} szféra
 • O.A = az világos{erők} szféra
 • A = a dipólusos mágnesek szférája
 • O = a monopólusos sztatikák szférája


Ez az inverz égisz biztosan modellezhető számítógépen, aki nem bír magával, az mindenki örömére leprogramozhatja !
... és ilyen a szemantikájuk: ezek a szuperkomplex szerinti mozgás struktúra alapok, amint látható a *fordulás elől ragozott változatai

 • i 1dim =2 körbefordulás
 • j 3dim =4 elfordulás
 • a 7dim =8 felfordulás
 • f 15dim =16 kifordulás
 • ...stb?.