Heraldikai lexikon/Udvarmester

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Pálffy Károly Jeromos magyar királyi udvarmester pálcája I. Ferenc 1792. június 6-i budai koronázásáról
Szász választófejedelem kályhacsempén (1470-1480 k.). Kezében a kard azt jelképezi, hogy a mindenkori szász hercegek a német-római császár főudvarmesterének a tisztségét viselték.

Clito Vilmos (1102-1128), Flandria grófjának udvarmestere, egy 1840-ben szerkesztett francia kéziratból

Névváltozatok:

királyi udvarnok (Fényes 1842. 34.[1]), kamarás (Szendrei János ArchÉrt. 1905. 140.[2]), feſtucarius: páltzával járó (Pápai/Bod 273.), udvarnic, udvarnicales: Király körǘl ſzolgáló Udvari legények, Ifjak. S. Ladis. III. (uo. 673.), hopmester (Karácsonyi, A m. nemzetségek 218. [3]), hoppmester, háznagy


Rövidítések:


https://books.google.sk/books?id=V0o6AQAAMAAJ&pg=RA1-PA33&lpg=RA1-PA33&dq=szent+istv%C3%A1n+rend+herold&source=bl&ots=IaPKJWU_GN&sig=1CR5JJA8svBszGi9En5_kiLotKc&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwidyMKd-YDKAhUGsxQKHUz9A18Q6AEIRzAI#v=onepage&q=szent%20istv%C3%A1n%20rend%20herold&f=false -- 34.

http://real-eod.mtak.hu/5699/1/ForraskiadvanyokKezikonyvek_0645_Magyar_viselet_torteneti_fejlodese_205.pdf -- 45.

A magyar királykoronázások alkalmával mindig újra készítettek különleges udvarmesteri, pohárnokmesteri és étekfogómesteri pálcákat. A tisztségviselők ezekkel irányították a koronázási ceremónia megfelelő részeit, majd ennek befejeztével, a korabeli szokásoknak megfelelően (az arisztokrata zászlóvivők országzászlóihoz hasonlóan) örök emlékbe hazavihették.

A főudvarmester az összes udvari tisztség közül a legfontosabb volt (fr: grand officier, sénéchal, surintendant général, de: Hofmeister). Werbőczy idejében az ajtónállómester még egyben udvarmester is volt, majd az 1530-as években, a Habsburg udvartartáson belül a két tisztséget külön-külön személyek töltötték be. Mindkét méltóságviselő a bárók közé tartozott, akiket megilletett a magnificus megszólítás. A hivatali jelvénye pálca (vagy két pálca) volt, amely az alábbi kártyalapok közül kettőn is látható. Az udvarnokok (udvari férfiak?) aranyozott villát viseltek: "Nevezetesen szintugy mint a' császári udvarnokom [a (magyar) királyi udvarnokok is] oldalokon egy aranyozott villát viselnek, ezüst rojtcsomókkal; udvari társaságokban megjelenhetnek; nagy processiok alkalmával, ha az udvar is jelen vagyon, mindjárt a' császári udvarnokok után következnek. Egyébiránt ki e' megtiszteltetésre áhitozik, köteles kérelmét a' magyar k. udvari cancellaria által benyujtani, 's ez uton, vallásbeli különbség nélkül, ha régi nemes nemzetségét megmutatja ('a czímzetes királyi tanácsos is tartozik nemességét legalább nagyatyjáig felvinni), kijelölésbe jön, 's kedvező királyi leirat következtiben függő pecsétes oklevelét 150 fr. taksa mellett kiválthatja, ha tetszik."34.

Főudvarmester, 1) A fejedelmi udvaroknál vagy föuraságoknál udvari tiszt, ki a palota felügyelői között első rangban áll, s az udvari szerlartásokat rendezi, intézi. 2) Országos hivatalnok, zászlós úr, ki ezen hivatalnak czímét viseli, s koronázáskor a király fölkenetése és öltöztetése körül foglalatoskodik. (Czuczor-Fogarasi II/2. 946. [4])

Serényi Antal (1681-1746) gróf Mária Magdolna (1689-1743) főhercegnő főudvarmestereként (1738-ig) évi 2600 forintot keresett. A legmagasabb női udvari tisztséget viselő főudvarmesternők a 16. században 200 forintot, a 17. században már több mint 800-a kaptak, majd az 1760-as években Erdődy Antónia grófnő évi 3000 forintot kapott, valamint évi 120 forintos kiegészítést is kérvényezett.