Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Rakovszky István

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Idősebb Rakovszky István (Pozsony, 1832. június 16 - Pozsony, 1891. december 28), császári és királyi kamarás, író, a Szent Sír Lovagrend középkeresztese és a pápai Szent Gergely-rend lovagja. Tanulmányai befejezése után lonthói (Hont megye) birtokán gazdálkodott. A téli hónapokban Pozsonyban lakott és ideje nagy részét történelmi tanulmányokra, különösen Pozsony történetének megírására fordította. Részt vett a Pallas Nagy Lexikona szerkesztésében is. Gazdag könyvtárt és régiséggyûjteményt hagyott hátra.

Művei[szerkesztés]

Pozsony szanbad királyi város rövid története. Pozsony, 1865. (Különny, a Pozsony és Környékéből).

Das Pressburger Rathhaus und der Stadtrath, dessen Geschichte, Entwickelung und Verhältnisse im Mittelalter. Nach archivalischen Quellen zusammengestellt aus den alterthümlichen Überlieferungen von Pressburg. U. ott, 1872.

Diplomatarium Posoniense, ívrét 3 kötet (Kézirat)

Das Pressburger Stadtrecht, ívrét 1 kötet

Pozsony szabad királyi város oknyomozó története, 8 kötetre tervezve

Jegyzetek a magyarországi családokra s helyekre nézve a XV. századtól a XVII. század végeig

Cikkei jelentek meg a Pressburger Zeitungban (Alterthümliche Überlieferungen von Pressburg); az Új Magyar Múzeumban (1860. Hont vármegye régi tisztviselőinek emlékezete); a Magyar Sionban (1863. Sághi prépostság emlékezete, 1865. Pozsony egyházai); a Magyar Tudományos Értekezőben (1862. I. Drégely vára emlékezete, Pozsonyiak két régi egyháza: Szent Lőrinczről nevezett egyház és a Szent Mihályról nevezett egyház; II. Torna várának történeti vázlata); a Századokban (1875. Adalékok a magyar ágyúk történetéhez); a Turulban (A Divék nemzetség czímeréhez. Turul, 5, 1887)

Irodalom[szerkesztés]

Sablon:Szinnyei

Possonyi fögymnasium Értesítöje 1875. 13. l.

Fővárosi Lapok 1881. 359. sz.