Címerhatározó/Pogány címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pogány családok címerével foglalkozik.


tatárlaki Pogány[szerkesztés]

Pogány címer.jpg Pogány (1447).jpg

Pogány Miklós 1447. október 13-án Temesváron Hunyadi János kormányzótól kapott címert.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva

Dl 62.838

Pogány Miklós családjáról a gr. Bethlenek levéltára őrzött meg egyet-mást. Ebből tudjuk, hogy a czímernyerő 1447-ben a tordai sókamarának volt kezelő tisztje. Polgár létére tiszttársával Szindi Imrével együtt részt vett Hunyadi János harczaiban a Vaskapunál, Havasalföldön és a Balkán-félszigeten, és vére hullásával szerzett érdemeket jutalomra és kitüntetésekre. Az 1447 évben egymást érik az őt illető oklevelek. Ezek között legnevezetesebb az, melylyel a kormányzó a küküllői királyi várhoz tartozó Tatárlakát örök jogon neki adományozza. Az okt. 22-én kelt adománylevél a tordai városi polgárt jogilag az ország birtokos nemesévé tette és így nem csoda, ha az egy napra reá kiadott czímereslevélben sincs meg az a külön formula, a melylyel a nemességet szokták adományozni.

A nemessé lett tordai polgár még közel húsz éven át élőként szerepel az oklevelekben; ő a család gazdagságának és tekintélyes voltának megalapítója, mit bizonyít az is, hogy fia Tamás az előkelő Czegei Wass-családból házasodott. A czímerszerző családja fiágon nem soká virágzott, mert dédunokája, Miklós, a Tatárlaki Pogányok utolsó fisarja. A leányágon leszármazók egyike, Váradi Borbála a XVII. században Bethleni Bethlen Jánosnak († 1678) volt neje és az ő révén kerültek a Pogányokra vonatkozó iratok a gr Bethlen-család levéltárába.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1] [2]


Lásd még:


Stop hand.svg Ezen kép(ek) és/vagy dokumentum(ok) nem GFDL licencű(ek), kereskedelmi célokra nem használható(k) fel.

A jelen sablonnal ellátott képek, dokumentumok magántulajdonban vannak. Kereskedelmi felhasználásukat jogszabályok tiltják. Bármely módú felhasználásukra a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges!

The image(s) and/or document(s) on this page are not licensed under the GFDL. These are under a non-commercial-use only license.

Images under this license are in private property. The commercial use of these documents is prohibited by law. Every use needs a prior written permission of the copyright owners!