Heraldikai lexikon/Numizmatika

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Csillagászati számítási példa pénzérmékkel, Tolhoff János: Stellarium (1480) című Corvinájában
Habsburg családfaérem 1688

Névváltozatok:

Vertpénz-tudomány (Numismatica) (Lánghy 1827, II. oldal), pénzesméret-tudomány (Uo. 120.), pénztudomány (Nyiri 1831. 306., Bitnitz 1841.), régipénz-tudomány (Nyiri 1835. 356.)

Rövidítések


http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1303.html

http://retrobib.ulib.sk/emblem/html/202.html#

https://books.google.sk/books?id=-s9TAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Habsburg genealógia érméken

https://hu.wikipedia.org/wiki/Exon%C3%BAmia

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89remm%C5%B1v%C3%A9szet

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csegely_(numizmatika)

Egyesületek[szerkesztés]

Magyar Numizmatikai Társulat (MNT), 1901

Éremkedvelők Egyesülete (ÉKE), 1905

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE), 1969

Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat (az Ipolyi Arnold-díjat adományozza)

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) Érem Szakosztály – A hazai éremművészeket tömörítő országos szervezet. (Kezdeményezte és bonyolítja az 1990-es évek végétől a Határesetek. Az érem harmadik oldala (1997, Budapest Galéria, Budapest) című kiállítást, mely az éremművészt sajátos kísérletező ága. Későbbi folytatása 2003-2004 az - Esetek és határesetek - Határok és átjárások az éremművészetben (Párizs; Budapest; Kremnica; Szófia; Rusze; Pleven); 2005 - Határesetek az Éremművészetben III. (MKISZ Székháza, Budapest) kiállítások.)

Folyóiratok[szerkesztés]

Az Érem. Kiadja a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (www.eremgyujtok.hu, 1368 Budapest, Pf. 186.) 1922-től félévente egyszer jelenik meg)

Numizmatikai Közlöny

A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve

Szegedi Kispénz (2010-ről, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezetének tagilletményi lapja. ) [1]

Bélyegvilág. Filatéliai és numizmaikai szemle. [2]

Események[szerkesztés]

Országos Érembiennále, 1977-től két évente rendezik Sopronban

Irodalom[szerkesztés]

http://www.staff.u-szeged.hu/~kofalvi/numizmatika.html

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-NagyLajosImre-2005.pdf

http://www.tanszertar.hu/eken/2006_02/vm_0602.htm

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_trtnelem_segdtudomnyai/numizmatika.html

Dr. Hóman Bálint: Magyar pénztörténet. (reprint) Magyar Tudományos Akadémia, 1916

Magyar éremművészet a XIX. és XX. században (Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 1959

Zaláni Béla: A Habsburgok magyar veretei I. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, 1972

Pohl Artúr: Évszámnélküli magyar denárok és obsulusok 1308-1502. (dedikált). 1972.

Pohl Artúr: Hunyadi Mátyás birodalmának ezüstpénzei 1458-1490. (dedikált). 1972.

Pohl Artúr: Tiroli tallérok 1482-1777. Hazai forgalmuk a hódoltság korában 1566-1657. (dedikált). 1973.

Zaláni Béla: A Habsburgok magyar veretei I.: I. Ferdinánd 1526-1564., Miksa 1564-1576. 1972.

Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégebbi időktől 1850-ig. I. Történeti érmek: 1. Középkor. 1972.

Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégebbi időktől 1850-ig. I. Történeti érmek: 2. Újkor (1526-1657). 1973.

Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégebbi időktől 1850-ig. I. Történeti érmek: 2. Újkor (1657-1705). 1975.

F. FEJÉR MÁRIA - HUSZÁR LAJOS: BIBLIOGRAPHIA NUMISMATICAE HUNGARICAE - A MAGYAR NUMIZMATIKA BIBLIOGRÁFIÁJA. BUDAPEST, 1977.[3]

Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégebbi időktől 1850-ig. I. Történeti érmek: 4. Újkor (1705-1740). 1978.

Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégebbi időktől 1850-ig. I. Történeti érmek: 5. Újkor (1740-1849). 1981.

Leányfalusi Károly- Nagy Ádám: Magyarország fémpénzei: A Budapesti Állami Pénzverő pénzei 1926-1972. 1974.

Bácskai Tamás: A pénz - A mi világunk 23. Táncsics Kiadó, 1976

Káplár László-Kahler Frigyes: Adatok a magyarországi pénzhamisítás kérdéseihez. Különlenyomat. 1976.

F. Fejér Mária, Huszár Lajos: A magyar numizmatika bibliográfiája (latin-angol-német-magyar nyelvű) Akadémiai Kiadó, 1977

A magyar pénzverés története. Magyar Nemzeti Galéria, 1977

Varannai Gyula, Huszár Lajos: Medicina in nummis - Hungarian coins related to medicine. Medicina Könyvkiadó, 1977

Fejér Mária, F.-Huszár Lajos: Bibliographia Numismaticae Hungariae. A magyar numizmatika bibliográfiája. 1977.

Jenő Fitz: Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet... 2. Akadémiai Kiadó, 1978

Weigelt, Karl-Heinz- Weigelt, Sieglinde: Medaillen aus meissener Porzellan 1962-1969. 1981.

Eszéky Ottó: Pénzfajták a világon. Pécs, 1982

Gedai István: A magyar aranypénzverés története. 1982.

Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar pénzverése. 1982

Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár. I-II. kötet. Árpádházi királyok kora. I. füzet. Vegyesházi királyok kora.

Zimmermann Lajos: Pótlék a Corpus Nummorum Hungariae Magyar Egyetemes Éremtár I. füzetéhez. Reprint!

Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát. Budapest, 1984.

Rádóczy Gyula: A legújabb kori magyar pénzek 1892-1981. Corvina Kiadó, 1984

Bíróné-Sey Katalin: Pannoniai pénzverés. 1985.

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei (A pengő pénzrendszer 1926-1946). Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, 1986

Pávó Elemér: Török pénzek a hódoltság kori Magyarországon. 1986.

Fux Kornél: Magyar pénzérmék és Papírpénzek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1987

Bóna Endre: A szegedi éremalkotó műhely vert érmei. 1987.

Becherer Károly: Magyarország fém- és papírpénzei 1867-1892. Baja, 1990

id. dr. Kupa Mihály: Corpus notarum pecuniariarum hungariae-Magyar egyet. pénzjegytár I-II. Informatikai Tört. Múzeum, 1993

Baranyi Judit (szerk.): Mai magyar érem - Contemporary Hungarian Medal Art. Magánkiadás, 1994

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei. A forint pénzrendszer 1992-1996. 2. számú pótlás. 1996.

Michael North: Pénztörténeti lexikon - Az aranytól a záloglevélig. Perfekt, 1998

Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája. 1999.

Tasnádi Géza: Magyar papírpénzek érték és ritkaságfeljegyzése 1848-1997. 2000.

Zombori Lajos: A magyar bányapénzek és bárcák irodalma. 2000.

Zombori Lajos: Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. 2012.

Bíróné-Sey Katalin: Bevezetés a római pénzek gyűjtésébe: Császárkor. Az 1971. évi kiadás javított, bővített változata. 2012.

Torbágyi Melinda (szerk.): A numizmatika és a társtudományok IV. 2002

XV. Országos Érembiennálé Sopron - (2005. június 19-szeptember 11.) Vasas Edit (szerk.) Sopron, 2005

Huszár Lajos, Pap Ferenc, Winkler Judit: Erdélyi éremművesség a 16-18. században. Kriterion Kiadó, 2010

Nudelman 10. Görög-Kelta és Római Császárkori pénzek - Greek-Celtic and RomanImperial Coins - 2011 juni.13. Magánkiadás, 2011

Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei. Argumentum, 2014.

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. 2010

Rupp Jakab: Magyarország pénzei az Árpádok korában. Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

Az Érem. Közlemények régipénz- és emlékéremgyűjtők számára. Szerk.: Szentgáli Károly. I-X. évfolyam. Bp., 1922-1942

(Schönwisner István) Schoenvisner, Stephanus: Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus. Budae, 1801

Ereky Alfonz: Mérték-, suly- és pénzisme. Felsőbb kereskedelmi iskolák, bankok, takarékpénztárak, pénzintézetek, ügyvédek, tanárok s a művelt közönség használatára. Székesfehérvárott, 1881

Dombay, (Ferenc) Franz v.: Beschreibung der gangbaren Marokkanischen Gold- Silber- und Kupfer-Münzen nebst einem Anhange von einigen seltenen Münzen. Wien, 1803

Hess, A(dolph): Die siebenbürgischen Münzen des Fürstlich Montenuovo'schen Münzcabinets beschrieben von ~ Frankfurt am Main, 1880

Vay Béla, báró: Az én régi pénzeim. Alsó-Zsolca, 1902

Resch, Adolf: Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart Hermannstadt, 1901

Szentgáli Károly: A régipénz gyüjtése. Bp., é.n. Singer és Wolfner.

Majláth Béla: A magyarországi Symbolikus Szabadkőműves Nagypáholy muzeuma. I. sz. Szabadkőmüvesi érmek. Bp., 1887. Szent István Páholy.

Polikeit Károly: A pozsonyi kir. kath. főgimnázium érem-gyüjteménye. I-V. közlemény [egybekötve]. Pozsony, 1904--1908

Gróf Dessewffy Miklós barbár pénzei. I-IV. füzet. Bp., 1910

Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa. Bp., 1910

Siklóssy László, dr.: A modern magyar éremművészet és művelői. Különlenyomat a Numizmatikai Közlöny IX. kötetéből. Bp., 1910

Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani. Par(te)s I-III. — Appendix ad catalogum numorum Hungariae [két kötetben]. Pestini, 1807-1810. Trattner.

Zimmermann Lajos, dr.: A 25 éves Magyar Numizmatikai Társulat. Bp., 1928

A szegedi éremalkotó műhely vert érmei 1974-1984. Szerkesztő, Dr. Bóna Endre - Szinovszki Sándor. Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Csongrád Megyei Szervezete. Szeged - Móra Ferenc Múzeum - 1984. június.

Gyöngyössy Márton: MAGYAR PÉNZTÖRTÉNET 1000-1540. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2012.

L. Kovásznai Viktória: Modern Magyar éremművészet I. 1896-1975, Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai 1993/1. HU ISSN 0231-2387 HU ISSN 0864-7291

L. Kovásznai Viktória: Modern Magyar éremművészet II. 1976-2000, Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai 2004/4. HU ISSN 0231-2387 HU ISSN 0864-7291

Fux Kornél - Hölgyéné Angelotti Zsuzsanna: Magyar pénzérmék és papírpénzek. (Történelemszakköri Füzetek 14.) cop. 1987.

Rádóczy Gyula - Tasnádi Géza: Magyar papírpénzek 1848-1992. Budapest, Danubius Kódex, 1992.