Ugrás a tartalomhoz

Heraldikai lexikon/Huszár

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:

Bocatius János: Huſſari - Huszárok. In: Hungaridos Libri Poematum quinque ... accedunt Epistolae ad Bocatium ... Bártfa, 1599. 30-31.

Tećta ferè ex ſuuiis & pelle Libyſtidos hæc eśt

Quænā turma ? Scytas nonné ea forma decet ?
Sic ego ! reſpondit Bellona! enixa iuuentam
Ipſa parens hanc ſum ; laus mihi prole mea eśt.
Sunt animæ horrendæ : furiatâ Corus hic baśtâ
Trux ab equo Thracas præcipitare ſolet
Gloria & Hungaricis oblećtamenta Dynaſtis,
Pośt etiam, Huſſaridae , promptiùs eśte Viri.
Militiæ decet ira truceis imitata furoreis ;
Horrida plus armiś pectora ſæpè nocent.


Míly csapat ez? Daliás, párduckacagányu leventék!

- Bellónát kérdem, s erre eképp felel ő:
Mind magyar ez, szép magzataim – nem látod-e róluk?
Ifjaimért anyai lelkem örömre buzog.
Rettenetes szivüek, gyilkol kezeikben a lándzsa,
míg rohanó paripán űzik a vad törököt.
Dísz, diadal Magyarországnak, valamint a királynak;
rajta tehát szaporán, mindig előre, huszár!
Jól illő a vitézhez a mord arc, mert a kegyetlen

fegyvernél dühösebb gyakran a marcona szív!

(Geréb László fordítása)Bocatius János: A kozákokról,
akik a fenséges Miksa osztrák főherceggel jöttek Magyarországra.


Mily ragyogó sisakok villódznak ugyan ma elébem?

Mily szörnyű hadinép kelti e döbbenetet?

Puzdra fityeg hátán, nyílvesszőkkel teletömve,

s hajszolják a lovat bősz lovasok sebesen.

Vaslándzsát fognak, sokféle azonban alakjuk,

más és más mindnek fegyvere, köntöse is.

Bízvást mondhatjuk: bátor hadinép a kozákok

s úgy meghajtják, hogy szárnyal alattuk a ló.

Oly dühödött hősök, nem törheti semmi meg őket,

ágyú se, bárhogyan is szórja golyóbisait.

Szembe ha lándzsa mered, nem tartja fel az se menésük,

járnak oroszlánként Mars hadi dolgaiban.

Meg nem rettennek sebtől, vértől, amíg élnek,

ily hadakat méltán vívjanak ily katonák.

Miksa tehát helyesen táplálja, fogadta fel őket,

tőle jutalmat, jót, kapnak a hős lovasok.

Bátor szívetek itt éljen nosza hát a szívünkkel

és a serénységhez példa legyen minekünk.

Hogyha a préda tüzel, nosza jóra vezessen ez is most,

tűzhelyet és oltárt védje a győzedelem.

(A magyar renaissance költői. Geréb László fordításában, bevezetőjével és jegyzeteivel. Budapest.[1])Rövidítések

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem

http://mek.niif.hu/06800/06824/06824.pdf

http://www.warfare.meximas.com/16/Hungarian_Trophy-Durer.htm --- huszáröltözék Dürertől

http://vk.com/histvoendok/gunpowder --- szárnyas huszárok

http://www.pinterest.com/PolishViking/armorial-porn/ -- szárnyas huszár vértezet

http://real-eod.mtak.hu/5699/1/ForraskiadvanyokKezikonyvek_0645_Magyar_viselet_torteneti_fejlodese_205.pdf -- szárnyas huszárok, 75., 82., 90.

https://sk.pinterest.com/pin/18366310958773688/

https://sk.pinterest.com/dobrossimadaras/husz%C3%A1r/

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem/2/xvi-szazad/huszarlo-felszereles-1550

http://mtdaportal.extra.hu/books/darko_jeno_a_magyar_huszarsag_eredete.pdf

http://www.wikiwand.com/de/Papacha

https://aktakaland.wordpress.com/2017/04/17/magyar-huszarok-franciaorszagban/

Egy 1403-as oklevél huszárkapitányról, egy 1432-es és 1449-es pedig huszárokról tesz említést. Mátyás király 1481-es latin nyelvű levelében "hussarones"-nek nevezi az állandó hadserege könnyűlovasságát. Ezek a lovasok gyors lovakon, hosszú kopjákkal, szablyával, fokossal harcolnak. A 16. században Báthory István lengyel király szervezet huszártestőrséget és hasonló lovasságot állított fel IV. Iván orosz cár is, akiket "guszári"-nak neveztek.

lengyel szárnyas huszárok http://www.worldaffairsboard.com/ancient-medieval-early-modern-ages/54810-polish-lithuanian-commonwealth.html


Irodalom[szerkesztés]

Somogyi Győző: AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG HADSEREGE 1559 - 1690. Budapest, 2014 [2]

Somogyi Győző: HUNGARIAN MILITARY 1768-1848 - MAGYAR KATONASÁG 1768-1848. Budapest, 2013

Kovács S. Tibor: HUSZÁRFEGYVEREK A 15-17. SZÁZADBAN. Budapest, 2010

Ajtay Endre, Péczely László, Reé László szerk.: A MAGYAR HUSZÁR. Budapest, 1936, 1939

B. Szabó János: A HONFOGLALÓKTÓL A HUSZÁROKIG. Budapest, 2010

Somogyi Győző: MÁTYÁS KIRÁLY HADSEREGE 1458 - 1526 - THE ARMY OF KING MATTHIAS 1458 - 1526. Budapest, 2014