Heraldikai lexikon/Csiszár

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Névváltozatok:
polio: fegyver tiſztító, tsiſzár, politor: tsiſzár, fegyver-tiſztító (Pápai/Bod 475.), 1219/1550: „pro quadã parte terrę ſuę quę vocatur Ceſar” (VárReg. 111.), 1521: „Fabri ac Gladiatores wlgo Chyzarok” (OklSz.) 'fegyverkovács, Waffenschmied, kardcsiszoló, Schwertfeger'; 1784: bor-tsíſzár (SzD. 14.) 'borissza, Weintrinker, hóhérlegény, Henkersknecht, lócsiszár, kupec, Roßtäuscher, tőzsér, Viehhändler, lókötő, Roßdieb'.

„Ha fiatal, a fogát megkorosítják: kisütik, hidegvágóval hullámot vésnek a fogba, ha öreg megfiatalítják: reszelővel elreszelik.” (Kiss Lajos: A szegény emberek élete. Bp. 1955. 205.)
Rövidítések

Csiszár, a fegyverkovács régies neve, aki a kovács után fényesre csiszolta a kardot. Nagy szakértelmet, valamint türelmet követelt, mert egy-egy darab elkészítése hosszú időt vett igénybe, ezért külön mesterség volt. A csiszárok a páncél és a pajzs kicsiszolásával is foglalkoztak. Később gúnyos elnevezéssé vált az olyan szóösszetételek nyomán, mint pl. a lócsiszár, ami arra utal, hogy a kupecek kicsinosítják az eladandó lovat.


Kemény Lajos: KASSAI CSISZÁROK. (ArchÉrt. 1911. 383.[1])

А XV. század végén Kassán tömegesebben lépnek fel a csiszárok (gladiator, ensifex) s iparuk századokon át virágzott. A fegyvergyártók között említtetik Pál Köchermacher (1474), Bálint, Mihály és Miklós (1474) kardcsiszárokat. A XV. század második felében a városi adólajstromokban előfordulnak Antal, a ki egy forint adót fizet, Bálint (Valten) adója 3 forint, Mihály, a ki 1483-ban közgyűlési tag, Máté; polgári jogot nyertek: Keimen Bálint 1476., Balázs 1492., Márton 1495 , Porcsalmi Jakab és Berekszászi János 1547., Baumhib Bálint (Valentinus), a ki a szepesvármegyei Filefalváról származott, 1570-ben s pecsétjébe három egyenes kardot vésetett; 1 [1 Kass a váro s levéltára . 2992. , 2329. , 3727. és 4278 . sz . a .] Barkó Mihály 1574., Buday Lőrincz 1579., Varkocs János 1587., Toldi Márton 1589., Kikonitz Pál «de Jaslizka polonus» 1601., Varsavszky Lukács «de Jesliczko polonus» 1602; 2 [2 U. o. 5811 .] a bártfai Grinzweig János 1605., Szabó máskép Zabó Mojzes 1607., Pataki János 1611., Boda Miklós 1612., Kapi Csiszár János 1618., Biel Bálint 1624., Nyirő János 1627., Érsek István és Tarczaly István 1629-ben. Említtetnek Szepsi Csiszár János, a ki 1581-ben már néhai,3 [3 U . o . 3608 .] 1593-ban Nagy Győri Csiszár Balázs ;4 [4 U . о 4345.] Szentkirályi Csiszár András 5 [5 U . о . 5927] 1651-ben. Csiszár Tamás a XVI. század végén, midőn czéhbe áll, 20 frtot fizetett.6 [6 Kass a v. lvt. 4755. sz. а.] Czéhmesterek 1603-ban Csiszár Kelemen és Cs. János, 1604-ben Cs. Mihály és Cs. János, 1619-ben Cs. Kelemen és Bártfai Csiszár János.7 [7 Kass a város jegyzőkönyve] 1559-ben Eger várában élt Mihály csiszármester. Az 1762. évi kassai összeírás szerint Kecskeméthy Sámuel kardcsiszár.

A kardcsiszárok mesterségüket országszerte űzték. 1493-ban Henrik pesti csiszár, 1562-ben néhai Csiszár Balázs váradi mester említtetik. Kassán fordult meg a XVI. század közepén Kuth Ádám, a ki apjának Balázs kardcsiszárnak mesterségében nőtt fel s Prágában inaskodott «bey Ventur Beyern» s már mint mester Freinstadban is dolgozott. Az 1575-ben említett György nagyszombati mester Kassán tanulta István mesternél a csiszárságot. Csiszár Balázs egri czéhmester az 1583. évben a czéh pecsétje alatt bizonyítja, hogy Kassán lakó Csiszár Tamás Egerben lakván, ott esküdt volt. Lukács eperjesi csiszár 1584-ben működik, Meldner Gergely techeni mester 1588-ban említettik. Az 1600-ban említett János miskolczi mester az csiszármüvct Kassán Tamás mesternél tanulta. Ez évben Szaniszló eperjesi csiszár a bártfai csiszár czéhhel viszálkodik, 1604-ben Rozsnyón a csiszárok a nyereggyártókkal, lakatosokkal, szíjgyártókkal és creuzmacherekkel vannak egy czéhben. Az 1632-ben Nagy-Szombatban lakó Csiszár György Kassáról származott el.189.