Heraldikai lexikon/Csatlós

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Névváltozatok:
fegyver fogó, armiger (NySz. I. 876.), ductor equitum, herrschaftshayduck, vorreiter (NySz. I. 388.), fullajtár, buzogány hordó: claviger, buzogány hordó inas: clavator [c.], dárda hordozó: lencearius, telifer [PPBl.], lanzenträger, fegyver hordozó: armiger [c.], telifer [PPBl.], ensifer [MA], waffenträger [PPB.], fegyverhordozó apród: armiger [MA: Bibl. I. 227.] (NySz. I. 1488.), kard hordozó: ensifer [c.], machaerophorus [MA], swertträger [PPB.], kézív hordozó: telifer [PPBl.], kornéta hordozó: portator vexilli, standartenträger; pais hozdozó: scutigerutus [MA], schildträger (NySz. I. 1489.), hacsér }<'testőr'> (TESz. II. 12.), hajdú, darabont, valaki holdudvarába tartozó

de: Reitknecht

„Az asztalnok a csatlóssal eléállott.” [Monumenta Historica: Írók XI. 324., VIII. 166.; Gyöngyösi István: Kemény János. Sopron, 1748 (2. kiad. 1763) 10.] (M. nyelvtört. 135.); „Tsatlós inas: ductor equitum” [Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium hungarico-latinum. Lőcse, 1708. (PP.)]; Kovács istvánnak, az csatlósnak [hagyok] négy befogó tulkot” [Radvánszky J.: Magyar családtörténet és háztartás. III. 295.]; „Mindenütt a bárka mellett járt, mint a tsatllós a hintó mellett” [Mikes Kelemen: Törökországi levelek. 23.]; „18 német lokajok, vagyis inasok, hat csatlós hasonló öltözetben” [Hazánk, tört. folyóirat I. 379.] (NySz. I. 388.)
Rövidítések

Csatlós, a régi nyelvben változatos értelemben előforduló nem nemesi származású szolgáló, főleg a hadviseléssel kapcsolatban. A főurak udvarában olyan szolga, aki urát mindenhova elkísérte, vezette a lovat és kezelte a kocsit. Egyenruhájukon gyakran viselték uruk címerének színeit vagy azon intézményét, amelyet szolgáltak, mint pl. a vármegyei hajdúk.