Címerhatározó/Erdély címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
< Címerhatározó(Erdély címere szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Erdély címerével foglalkozik.


Az Erdélyi Nagyfejedelemség címere, 1765.jpg Erdély címere.jpg Coa Transylvania Country History (shaded).svg Erdélyi címer.PNG

  • Irodalom: Hugo Gerard Ströhl: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle

Erdély nagyfejedelmi czimere.jpg

Erdély nagyfejedelmi címere


A tartomány címerének ábrája a Címerhatározóban még nem szerepel.


A címer valószínűleg Báthory Zsigmond uralkodása alatt, 1590-ben alakult ki. A címerábrák helye sokáig nem állandósult, hanem a pajzson belül vándorolt. Az általános magyarázat szerint a három kiváltságos erdélyi nemzet, a magyar, a székely és a szász jelképeit egyesíti, így a sas a magyar, a nap és hold a székely és a hét bástya a szász nemzet, a szász székek (Kőhalom, Medgyes, Nagysink, Sebes, Szeben, Szászváros, Szerdahely) szimbóluma. A mai formájában használt címert Mária Terézia adományozta a nagyfejedelemség rangjára emelt Erdélynek 1765-ben.


Fejedelmek[szerkesztés]

Szapolyai János (1487-1540)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Szapolyai János király

Megjegyzés: Magyarország királya (1526), erdélyi vajda (1511)

Szapolyai János Zsigmond (1540-1571)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
János Zsigmond czimeres talléra.jpg

(II.) János Zsigmond egylapú tábori érme (1556-1571).png

Izabella és János Zsigmond aranyai.jpg János Zsigmond czimere.jpg
János Zsigmond választott magyar király
János Zsigmond erdélyi fejedelem

Megjegyzés: Magyarország választott királya (1540), erdélyi fejedelem (1559), Opole és Ratibor hercege

[szerkesztés]

Báthory István (1533-1586)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Báthori István aranyforintja (1571-1580).png
Báthory István lengyel király

Megjegyzés: Lengyelország királya (1576), Erdély fejedelme (1571), Litvánia nagyhercege

[szerkesztés]

Báthory Kristóf (1530-1581)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Báthori Kristóf tábori tallér 1580.jpg

Báthori Kristóf ötaranyosa (1576-1581).png

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1575)

[szerkesztés]

Báthory Zsigmond (1572-1613)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Báthory Zsigmond Római Szentbirodalmi herceg
Báthori Zsigmond lengyel mintára vert hármasgarasa (1581-1601).png
Báthory Zsigmond címere
Báthory Zsigmond Erdély, Moldva és Havasalföld fejedelme: cölöpösen harmadolt nagycímere. Az 1. mezőben Erdély, a 2. vörös mezőben Moldva címere, fölötte a Báthory címer kispajzsban, a 3. mezőben fent Havasalföld címere, alatta Kis-Havasalföld

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1581-1597, 1598-1599, 1601-1602), Moldva, Havasalföld fejedelme (1595), Római Szentbirodalmi herceg (1595), Oppeln és Ratibor hercege (1596)

[szerkesztés]

Báthory András (1566-1599)
Kiscímer Középcímer Nagycímer

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1599-ben)

[szerkesztés]

Székely Mózes (1550 k.-1603)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Székely Mózes arany érme.jpg

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1602)

[szerkesztés]

Bocskai István (1557-1606)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Bocskay István arany érme.jpgBocskai István aranyforintja (1604-1607).png
Bocskay fejedelmi pecsétje
Bocskai István

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1605)

[szerkesztés]

Rákóczi Zsigmond (1544-1608)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Rákóczi Zsigmond tallélja, 1607
Rákóczi Zsigmond
Rákóczy Zsigmond pecsétje.jpg

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1607)

[szerkesztés]

Báthory Gábor (1589-1613)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Báthori Gábor fejedelmi címere
Báthori Gábor tallérja, 1608
Báthory Gábor
Báthory Gábor 10 dukátosa
Báthory Gábor érme

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1608)

[szerkesztés]

Bethlen Gábor (1580-1629)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Bethlen Gábor ezüst pénzei
Bethlen Gábor három krajcárosa (1613-1629).png
Bethlen Gábor tallérja. Körmöcbányai veret, 1621.
Bethlen Gábor tallérja. Nagybányai veret, 1621
Bethlen Gábor érme (egyfajta fejedelmi címerjel, lásd még II. Rákóczy Györgynél)
Bethlen Gábor királyi zászlaja 1620-ból
Bethlen Gábor fejedelem, Opole és Ratibor hercege: Boglárpajzs: Bethlen címer, 1. Ratibor címere, 3. Opole címere, 2. és 4. Erdély címere
Bethlen Gábor fejedelmi címere‎
Bethlen Gábor magyar fejedelmi érme
Bethlen Gábor királyi pecsétje
Bethlen Gábor új pecsétje
Bethlen Gábor halotti bucsúztatójának címlapja
Bethlen Gábor választott király
Bethlen Gábor fejedelmi pecsétje
Bethlen Gábor lovas képe

Megjegyzés: Választott magyar király (1620-1622), Erdély fejedelme (1613), római szent birodalmi fejedelem (1622), Oppeln-Ratibor hercege (1622-1624)

[szerkesztés]

Brandenburgi Katalin (1604-1644)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Brandenburgi Katalin érme
Brandenburgi Katalin dukátja. Kolozsvári veret, 1630. Előlap

Megjegyzés: Erdély kormányzója (1629-1630)

[szerkesztés]

Bethlen István (1583-1648)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Bethlen István aranyforintja. Kolozsvári veret, 1630. Előlap.PNG

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1630-ban)

[szerkesztés]

I. Rákóczi György (1593-1648)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
I. Rákóczi György gyűrűs pecsétje, 1645
Egyesített erdélyi és Rákóczi-címer a gyulafehérvári nyomda egyik 1636-os kiadványán
I. Rákóczi György

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1630)

[szerkesztés]

II. Rákóczi György (1621-1660)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
II. Rákóczi György aranyforintja (1649-1660).png
II. Rákóczi György
II. Rákóczy György.jpg
A Rákóczy-biblia díszítése

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1648)

[szerkesztés]

Rhédey Ferenc (1610 k.-1667)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Rhédey Ferenc

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1657-1658)

[szerkesztés]

Barcsay Ákos (1610 k.-1661)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Barcsay Ákos fejedelmi címere
Barcsay fejedelmi buzogánya.jpg
Barcsay Ákos
Barcsai Ákos tallérja. Kolozsvári veret, 1659.jpgBarcsai Ákos aranyforintja (1659-1660).png

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1658-1660)

[szerkesztés]

Kemény János (1607-1662)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Kemény János
Kemény János tallérja. Kolozsvári veret, 1661.jpg

Kemény János aranyforintja (1661).png

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1661)

[szerkesztés]

I. Apafi Mihály (1632-1690)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Apafy Mihály.jpg
Apafi Mihály fejedelmi címere
I. Apafi Mihály
Apafi Mihály 50 dukátosa, 1677. Elő- és hátlap.PNGApafi Mihály szegletes aranyforintja (1661-1690).png

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1661)

[szerkesztés]

II. Apafi Mihály (1676-1713)
Kiscímer Középcímer Nagycímer

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1690-1701)

[szerkesztés]

Thököly Imre (1657-1705)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Thököly Imre 10 dukátosa, 1683.jpg

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1690-ben)

[szerkesztés]

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735)
Kiscímer Középcímer Nagycímer
Rákóczi rézpénzei.jpg
II. Rákóczi Ferenc rézlibertása (1703-1711).png
II. Rákóczi Ferenc nagypecsétje
Rákóczi fejedelmi pecsétje.jpg
II. Rákóczi Ferenc erdélyi dukátja, 1707.jpg

Megjegyzés: Erdély fejedelme (1704-1711)


III. Károly erdélyi pecsétje[szerkesztés]

III. Károly erdélyi pecsétje.jpg


Külső hivatkozások:

Köpeczi Sebestyén József: Erdély címere

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Stop hand.svg Ezen kép(ek) és/vagy dokumentum(ok) nem GFDL licencű(ek), kereskedelmi célokra nem használható(k) fel.

A jelen sablonnal ellátott képek, dokumentumok magántulajdonban vannak. Kereskedelmi felhasználásukat jogszabályok tiltják. Bármely módú felhasználásukra a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges!

The image(s) and/or document(s) on this page are not licensed under the GFDL. These are under a non-commercial-use only license.

Images under this license are in private property. The commercial use of these documents is prohibited by law. Every use needs a prior written permission of the copyright owners!