Címerhatározó/Vinkovich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Vinkovich család címerével foglalkozik.


Vinkovich Benedek 1581-ben született, születési helye: Jastrebarsko, Zágráb vármegye. Szülei, Vinkovich Péter és felesége Magdalena, nagyon szegény sorban éltek. Valószínűleg szolgálók voltak.

Vinkovich Benedek a Kolozsvári Jezsuita kollégiumban tanult, Majd a Zágrábi Papneveldében lett tanár. Ezután Bécsben és Bolognában folytatta tanulmányait.1608-ban a filozofia,majd a teológia doktora lett. 1609-ben a bolognai egyetem rektora lett. 1617-ben nemességet kapott. 1617-től jaski megyéspüspök. 1619-től a horvát rendek követe a királynál.1630.10.25. II Ferdinánd pécsi püspökké nevezi ki. 1630-1637 között látta el ezt a tisztséget. 1637- 1642 között zágrábi megyés püspök volt . 1642.dec.02. halt meg.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs