Címerhatározó/Vaja nemzetség címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vaja nemzetség címerével foglalkozik.


A Vaja nemzetség címere a XIII szazadban
Sándor fia Sándor országbíró pecsétje
Ch→

A Vaja nemzetég címerének feltételezett színei

Sándor országbíró (1272-1273) pecsétje, 1272


Ősi címerük a hasított pajzs lehetett.


A Vaja nemzetség ősi fészke feltételezhetően a Temes vármegyei Vaja helység volt, birtokai Valkó megyében koncentrálódtak.7 A Vaja nemzetségnek egy másik ágán, a Ruzboidtól leszármazó unokák között 1300-tól szerepel az a Péter, aki a Chemer-i Zay család őse. Péter a testvérével, Rozboyddal együtt 1300-ban arról tett panaszt, hogy Demeter, Valkó megye ispánja tolmányi birtokukon garázdálkodott. Ekkor még Tolmányiaknak nevezik magukat a testvérek. Ez a Péter Chemer-i Péterként tűnik fel Bacsó nevű testvérével 1335-ben. Nem tudjuk, hogy a Vaja nemzetségnek ez az ága mikor és miként jutott Csömör birtokába. Csábító arra gondolni, hogy már az Árpád-korban is birtokos volt itt, hiszen Sándor fia Sándor a Vaja nemzetségből 1274-ben Kerepes és Isaszeg falvakról rendelkezett. Ez a három falu, Csömör, Kerepes és Isaszeg akár még egy birtoktömböt is alkothatott. Sem ellene, sem mellette nincsenek bizonyítékaink. (Horváth Lajos: Csömör története. Csömör Nagyközség, 2000 [1])

7 Dr. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp., 1900. 1041-1044, 1311-1313.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még:

Zay címer

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs