Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Szelisevics címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szelisevics család címerével foglalkozik.


Közp. Antikv.:

(Habsburg) I. Miksa (1527-1576) magyar király (II. Miksa néven német-római császár) által saját kezűleg aláírt, latin nyelvű címereslevél.

A király a szlavóniai Szelisevics Györgynek a család korábbi — a török pusztítás során elveszett — nemeslevele pótlására, valamint a gróf Erdődy Péter dalmát-horvát-szlavón bán patikusaként és orvosaként végzett szolgálataiért újból magyar nemességet és az ősi címert adományozza. A privilégium vonatkozik Szelisevics négy fivérére, feleségére, Ádámffy Orsolyára, valamint gyermekeikre is. Pergamenoklevél. Az uralkodó mellett a neves humanista, Oláh Miklós kancellár, esztergomi érsek és Bochkay György kancelláriai titkár is kézjegyével látta el az okiratot. Kelt: Bécs, 1564. IX. 14.

Foltos, vetemedett darab, a széleken rágásnyomokkal. Az egykori pecsétet tartó zsinór maradványaival.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 152. árverés (2019. 12. 6.) - 108. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs