Címerhatározó/Szakonyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szakonyi család címerével foglalkozik.


1690 március 30-án Bécsben I. Lipót király címeres nemeslevelet ad Szakony Mihálynak, feleségének Szalay Annának és testvérének Jánosnak és feleségének Kuhár Erzsébetnek. Kihirdeti Komárom vármegye 1690 június 4-én. Komárom vármegye 1727 évi nemességvizsgálatakor igazolják Mihály és Márton a nemességszerző Mihály fiai nemességét. Az 1754/55 évi országos nemesi összeírásban Komárom megyében Mihály és Márton, Veszprémben pedig András és János (Ferenc) szerepel. Megyénk igazolja Szakanyi (!) Ferenc nemescsói evangélikus lelkész nemességét, melyet 1763 október 12-én Bécsben legfelső helyen is jóváhagynak. (Liber Regius XLVI. 457) A magyar királyi belügyminiszter a család nemességét 58657/1907 számon igazolta.

Címer (1690): Kékben zöld földön jobbra ágaskodó, kettős farkú arany oroszlán jobbjában három csillagtól kísért görbe kardot tart. Sisakdísz: könyöklő vörös ruhás kar török fejes kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs