Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Szász címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szász családok címerével foglalkozik.joszipláposi Szász

[szerkesztés]

Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem által sajátkezűleg aláírt, latin nyelvű oklevél. Kelt: Fogaras vára, 1666. II. 19.

A fejedelem joszipláposi Szász Andrásnak és Mártonnak szolgálataikért címert adományoz. Josziplápos a mai Magyarlápos (Szolnok-Doboka vármegye) régi neve.

A családot Nagy Iván nem ismeri, Kempelen Béla pedig 1658-as dátumot említ. A vármegye monográfiája szerint Szász Andrást csak 1668-ban iktatták be joszipláposi nemesi telkébe. Az erdélyi gyakorlatnak megfelelően a címertől balra gyönyörű festett virágmotívumok díszítik az oklevelet. Pergamenoklevél. A fejedelem mellett Bethlen János kancellár is kézjegyével látta el. Zsinóron függő viaszpecséttel, fatokban.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 111. árverés (2009. 5. 29.) - 87. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Szász másképpen Nyárádi

[szerkesztés]

Szász másképpen Nyárádi Mihály és István 1698. március 20-29 között., Bécs I. Lipót nemesség és címer

F 21 Armales S nr. 17

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


szemerjai Szász

[szerkesztés]
Szász Domokos halotti címere, 1899


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs