Címerhatározó/Solymossy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Solymossy , Solymosi családok címerével foglalkozik.


Solymosi[szerkesztés]

Az Aba nemzetségből származó család.

Wappen: Aus einer Blätterkrone wachsend ein linksgekehrter Adler. – Kleinod: Die Schildfigur. (Die Schildfigur, wurde bestimmt, nach d. auf d. Aussenseite des Thurmes der Solymoser Kirche bei Gyöngyös, im Heveser Stte. Befindlichen Wappenschild; die Kleinodfigur, nach einem defecten grabsteine, in derselben Kirche. – Local- Aufnahme u. Bericht, durch Jos. v. Csoma).

Uradeliges Geschlecht des Heveser Ctts, eine gemeinsame Abstammung u. bezw. auch ein gleiches Wappen teilend, mit den: † Báthory de Gagy, Berthóthy, † Budaméry, † Chirke, Frichi, † Gagyi, Keczer, † Kompolthy, † Lápispataky, † Segnyey, † Sirokay, † Somosy u. Vendéghy, - alle de Genere Aba.

Die Solymosy, standen, was ihre Besitzverhältnisse betraf, den Kompolthy am nächsten und sollen, nach Einigen, zu Ende des XIV. oder zu Beginn des XV. Jahrhundertes, nach Kandrai Kabos (Bene vára) vor dem Jahre 1430 mit Ladislaus Solymosy erloschen sein. Die Kirche von Erlau, erbte die Besitzungen. (Fejér, Cod. Dipl. X. 7. 277).

(Siebmacher)

Kihalt család az Aba-nemzetségből. – Vö. Orosz 257.

(Kempelen)

A Kompolthiakkal rokon régi hevesi család, mely 1430. táján Lászlóval kihalt. Agyöngyössolymosi templom tornyán látható czímere leveles koronából kiemelkedőbalra fordult sas, tehát azonos az Aba nemzetség czímerével. (Fejér Cod. Dipl.X. 7., 277.)

(Orosz, Heves)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


nagyváradi Solymossy[szerkesztés]

Bihar vármegyéből származik és a XVIII. század közepe táján Szatmár vármegyében is letelepedett. Régi donatiós család, mely már I. Mátyás alatt a biharmegyei Solymos puszta ura volt s bírta az arad-vármegyei Solymos várat. Nemességét II. Ferdinánd újította meg, a mit 1660-ban Biharban kihirdettek. Szabolcsban és Ugocsában 1761-ben igazolták nemességüket, Nagykárolyban pedig 1792-ben és 1827-ben. II. Ferdinándtól Kisszoboszlóra él a nádudvari, püspökladányi, hegyesi és macsi részbirtokokra, 1638-ban pedig Rákóczy Györgytő, a szakadáti és törpefalvi részbirtokokra kaptak adományt. Ezeken kívül még Felhalom, Fugyi. Fugyivásárhely, Törpefalva, Kopaczel, Felsőfeketepatak, Szentmárton, Tóttelek, Panasz, Váncsod, 605Szelepe, Nyíres és Krassó községekben volt birtokos. Tagjai közül Péter, a czímerszerző, nagyváradi várkapitány, Pázmány Péter követe Rákóczy György fejedelemnél. 1655-ben az ecsedi vár főkapítánya. - Mihály, 1718-ban ugocsai főszolgabíró. - II. Mihály, a múlt század elején szatmármegyei alispán. - Bálint, az 1870-es években három ízben orsz. képviselő. - Fia István, ny. százados, jelenleg csomaközi birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó kardot tartó arany oroszlán. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany, vörösarany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Solymossy 1700[szerkesztés]

Solymossy János 1700. szeptember 17., Ebersdorf I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Peregi Zsuzsanna, fia Mihály

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


báró loósi és egervári Solymosy[szerkesztés]

A nemességet fenti előnevekkel 1881. decz. 21. Solymosy László földbirtokos kapta. Ugyanő részesült 1895. jun. 25. a bárói méltóság adományozásában. A család az örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal bir. – Leszármazás: László (* 1832. nov. 6.) († 1904. márcz. 13.) Felesége ns. Horváth Terézia (szül. 1844. jan. 27., megh. 1907. okt. 20.)

Gyermekei:
1. László (* 1861. szept. 11.) Főrendiházi tag. Felesége (esk. 1894. márcz. 29.) gr. Nemes Johanna. Leánya: Ili.
2. Lajos (* 1865. jan. 18.) Főrendiházi tag. Felesége (esk. 1889. szept. 2.) báró Bohus Elma (elv.). Gyermekei:
a) Tibor (* 1890. szept. 5.)
b) Gábor (* 1891. aug. 22.)
c) Márta (* 1892. szept. 2.)
d) Iris (* 1895. ápr. 8.)
e) Árpád (* 1896. máj. 9.)
3. Ödön (* 1866. jun. 13.) Országgy. képv.; a német Johannita-rend lovagja. Felesége (esk. 1904. jul. 16.) gr. Zichy Angela. Fia:
Zsigmond (* 1906. febr. 7.)
4. Irma (* 1872. márcz. 31.) Férje (esk. 1893. jul. 15.) gr. Gyürky Viktor (elv.).
5. Jenő (* 1873. jun. 12.) Főrendiházi tag.
Vö. Szerencs 580.; MNA. 123–124.; Nógrádm. monogr. 619.

(Kempelen)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: