Címerhatározó/Schmitz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schmitz családok címerével foglalkozik.


Hueber Jakab biró 1645-ben pestisben halt meg, mely évben a járvány Bártfán 2325 embert ölt meg, mint Myskovszky művében Klein Sámuel protestáns lelkész egykorú följegyzései nyomán olvashatjuk. ... Hueber biró özvegyét Schmitz Menyhért biró vette el feleségül, a kinek síremléke nem maradt ránk, a ki azonban első s 1649-ben alig két évi házasság után meghalt imént említett második feleségének oly pompás közös sírkövet állíttatott, hogy ez templomunk valamennyi ily fajta XVII. századi emlékeit ugyancsak felülmúlja.

Schmitz Menyhért biró két feleségének Ádám Katalinnak és Berger Dorottyának közös emléke ma a szent Erzsébet-kápolna nyugati falához van vaskampókkal a falhoz erősítve. (VI. tábla). A templom helyreállítása előtt a hajó első északi pillérébe a szent Kereszt oltár mellett volt befalazva s kitűnő állapota után ítélve sohasem volt a padozatba foglalva. A fehéren erezett vörös márvány kőlap felső harmad részének domborműve a két asszony védőszentjét szent Katalint és Borbálát ábrázolja alabastrom fejjel és kezekkel. A két szent nő a barokk kagylós czímerpajzsot tartja, a melynek erősen kidomborodó tojásdad lapján M. S. W. betűkből összerótt családi jel s 1648 évszám látható, a szent nők feje mellett a két asszony monogrammja : C. H. és D. B. Az évszám arra vall, hogy az emléktáblát Schmitz biró még a második asszony életében állította föl, a mi akkor rendes szokás volt. A festett epitáfiumok is még az illető családok életében készültek s ha az ezeken ábrázolt családtagok közül valamelyik meghalt, kereszttel jelölték meg alakját. A Schmitz asszonyok emlékének alsó két harmadrészét kagylós keretbe foglalt nagybetűs felirat tölti ki :

Melchior hoc Schmicius voluit de marmore saxum

Huc statui Cathar(in)ae Dorotheaeq(ue) meae
Illa prior quãr, haec prudens mihi postera coniux
Multis ex meritis utraque cara fuit
In cœlis gaudent, ego mox, fac gaudia celsi,
Ipse eadem que sequar, te duce Christe poli.
Nam quia vivis, vivemus nos quoque quot quot
Corporis hic fuimus membra sacrata tui
Nos neque trux daemonisque styx, neque et orbis et orcus
Nemo tuis manibus fortibus eripiet.

M. W. P. B.

(Martinus Wagner Pastor Bartphensis.)

Az emléktábla keretléczének vésett nagybetűs felirata a következő :

IN MEMORIAM HONESTISSIMARUM FOEMINARUM CATHARINAE ADAMICI ET DOROTHEAE BERGERIN PRUDENTIS DOMINI MELCHIORIS SCHMITZII SUAVISSIMARUM UXORUM, QUARUM ILLA IN D(OMI)NO OBIIT ANNO CHRISTI 1645 4 JUNII AETATIS 68; HAEC VERO ANNO CHRISTI 1649 DIE 19 MAII AETATIS 59. C. A. — D. B.

  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs