Címerhatározó/Sárga címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ökrös család címerével foglalkozik.


lugosi Sárga[szerkesztés]

Lugosi Sárga (Sárga de Lugos) Márton és János 1650. július 25-én Gyulafehérváron kapott címereslevelet II. Rákóczi Györgytől, amit 1651. július 4-én Lugoson, a karánsebesi körzetben hirdettek ki.* [* Szálkai: Armales. 96–97. MUO 165. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 51/XIX-1929. 52.; fekete tintával 762/841, vörössel 182. VIII. 1841.]

Az armálist* [* 382x680/87/79x79 mm.] II. Rákóczi György fejedelem és Pálóci Horváth János titkár hitelesítette aláírásával. Az oklevél teljesen ép vörös-fehér-zöld-fekete zsinóron függő pecsétje természetes viaszágyba foglalt vörös vörös viaszból készült.

Arannyal díszített vörös négyzet alakú vörös keretben zöld szőnyeg képezi a címer hátterét, amelyre a szövegben is leírt címert festették: „Álló katonai pajzs, égszínkék színű, ennek mezejében vagy udvarában egész férfi[alak] jobb kezében meztelen kardot erősen tartani látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel illően díszített királyi korona fed. A sisak csúcsáról pedig innen és onnan különböző színű szalagok vagy foszlányok omlanak alá, a pajzs mindkét oldalát vagy szélét szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area homo integer, dextra manu ensem nudum fortiter tenere conspicitur, supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus decenter exornatum; Ex cono vero galea teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras, sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A família további sorsát homály fedi, sem források, sem a családtörténeti irodalom nem tájékoztat felőlük.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 87. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs