Címerhatározó/Sárfenéki címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sárfenéki, Scharfenecki család címerével foglalkozik.


Kövi László címerfestménye
Johannes de Scharfeneck 1387-ből származó címeres sírlapja a Máriavölgy-i pálos kolostorban

Az eredetileg stájer, vagy egyes vélemények szerint rajnavidéki Kamper család a 14. század közepén bukkan fel, az akkor még Moson vármegyéhez tartozó Sárfenéken. Idővel Pozsony vármegye egyik meghatározó családjává váltak. Magyarországi águk valamikor a 17. század végén halt ki.

Lővei:

Sárfenéki (Scharfenecki) János várnagy (†1387) sírlapja: A vörös márvány sírlapot a templom padlójában írta le 1859-ben Ipolyi Arnold. Valamivel később, 1878 előtt, a burkolat megújításakor a templom belső nyugati falában, a karzat alatt helyezték el. Felülete erősen kopott, lejárt. Keretén gótikus minuszkulás betűtípust, vésett, eredetileg feltehetően a jobb felső sarokban kezdődött körirat, amelynek a láb felőli rövid és a jobb hosszú oldalon nyoma sem maradt: [Hic est sepulcru(m) d(omi)ni [joha]n(n)es de scharfen[ek] anno d(omi)ni m ccc lxxvii [in vigilia].... A kerettől mélyülő mezőt felül hármas karéjjal tagolt, félköríves vakmérműdísz zárja le. A mezőben domborművű ábra: erősen jobbra dőlő, széles szalagkeretű háromszögpajzsban jobbra lépő, ágaskodó (koronás?) oroszlán. A pajzs bal felső sarkán félig jobbra néző csöbörsisak, hátul a kendőszerű sisaktakaró két, derékszögben törő végével. A sisakdísz nyitott szárnyak között - ma már csonka — oroszlánfej. János fiának, Frigyesnek 1408-ból ismert pecsétjén háromszögű pajzsban a sirkövön látható címer ábrájával azonos, jobb felé forduló oroszlán látható.

A család magát feltehetően a Speyer környéki (Alt-)Scharfeneck váráról nevezte, a Sárfenéki János vagy fiai, Frigyes és Hermann által adományul kapott Köpcsény (Kittsee, Burgenland, Ausztria) várához tartozó Hof falu határában ismert Újscharfeneck (Newscharff) várát valamikor 1416 előtt ugyanis Frigyes építtette. Sárfenéki János az 1376 és 1383 közötti években Goblin erdélyi püspökkel együtt képviselte a királyi hatalmat a Szászföldön, várnagya volt az újonnan épült Landskron (később Talmács) várának, és ő épithette fel kiralyi megbízásből Törcsvár határvárat is.

  • Irodalom:

Lővei Pál: A középkori magyar királyság pálos kolostoraiból ismert sírmelékek. In: Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére. Összeállította Katona Vilmos. Budapest, 2019. 121-147. [1]

Frederik Federmayer: Kamperovci zo Scharffenecku. Príspevok k dejinám prešporského Zuckermandlu. Genealogicko-heraldický hlas 14. 2004/2. 11-23. [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs