Címerhatározó/Sámbokréti címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sámbokréti (olv. Zsámbokréti) családok címerével foglalkozik.


Zsámbokréti[szerkesztés]


  • Irodalom:

FÜGEDI ERIK: Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes és klánja. Bp., 1992. 121.[1]

  • Külső hivatkozások:

Sámbokréti[szerkesztés]

Sámbokréti Zsuzsanna címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Zsambokréthy 1867[szerkesztés]

Zsambokréthy József címer, Ferenc József, 1867

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs