Címerhatározó/Ruda címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ruda család címerével foglalkozik.


Ruda János, magyar királyi herold portréja Custos Domokos (1560-1615), augsburgi rézmetsző metszetén (Augsburg, 1594.) A bal alsó sarokban sisakon Ruda sisakdísze, a jobb alsó sarokban Ruda címere látható.
Ruda János, magyar királyi herold vagy a magyar királyi heroldok címere. Ch→

"A czímer-gyűjtemény, melyet itt ismertetni szándékom, id. gróf Zichy Edmund tulajdona. A nemes gróf egy budapesti antiquariusnál egészen véletlenűl fedezte fel az értékes gyűjteményt, melyet megszerezve, valóságos kincset mentett meg a hazai heraldika számára. ... ama körülmény, hogy a lapok egy része számozva van, más része nem, azt látszik bizonyítani, hogy a czímerek több tulajdonos emlékkönyvéből vétettek. Bizonyítják ezt az egyes lapokon előforduló évszámok is, melyek 1596 és 1679 között váltakozván, legalább is két emberöltőt magába foglaló korra vallanak.

Ezen külső megkülömböztető jelek szerint, melyekhez még a czímer-rajzok stiljét is hozzáadhatjuk, a czímeres lapok két fő-csoportba foglalhatók. Az első csoporthoz tartoznak a régibb czímerek 1596-tól 1611-ig, a másik csoporthoz pedig a többi czímerek 1649-től 1679-ig...

1. sz. Ruda (á Ruda, Röm. khais. Fzt. Ehrnholdt der Cron Ungern. 1596). A czímerpaizs két, az átellenes sarkokat összekötő egymást derék szög alatt szelő vonallal négy háromszögű mezőre van osztva. A jobb- és baloldali átellenes mező fekete, benne egy-egy herczegi (zárt) korona. A felső és alsó átellenes mező ezüsttel és vörössel hétszer vágva. Sisakdísz: a hercegi korona, melyből két ferdén kiálló, jobb felül arany-fekete, bal felül ezüst-vörös kopjás lobogó között, függőlegesen egy háromlevelű liliommal ékesített arany királyi jogar emelkedik. – Takaró: arany-fekete, ezüst-vörös. A czímer felett lévő s a jelmondatra szánt szalag-tekercsen két oldalt az évszám (15–96), középen három nagy betű, mely azonban – felső részük el levén szelve – csak nehezen olvasható. (G. O. L. vagy G. D. L.)* [* Bal oldalt a czímer-paizs alsó részétől haránt fekve egy kisebb paizshoz hasonló rajz látható, felette néhány olvashatatlan szóval. A paizs fekete, finom vízszintesen csoportosított arany vonalakkal díszített, vagy jobban mondva árnyékolt; mintha azt akarná jelölni, hogy a czímerben előforduló fekete mezőnek ekkép kellene árnyékolva lennie.]"

(Kubinyi Miklós: Egy XVI. és XVII. századi magyar czímer-album. Turul, 6 (1888) 1, [20-26.] 20-21.)

Ruda János, magyar királyi herold 1596-os címere, mely a Zichy-féle album amicorumból (címerkönyvből) való, (a leírás alapján) megegyezik Custos Dániel korábbi, 1594-es metszetének a sisakdíszével és címerével. Az 1596-os díszes címert maga Ruda János festette.

1606. augusztus 7-én Ruda címerbővítésben részesült és birodalmi nemességet kapott.[1] Kérdés, hogy ez a címer mennyiben különbözik a metszeten is láthatótól?

Az sem lehetetlen, hogy az itt látható címer Ruda hivatali címere, és akkor a magyar királyi heroldok címeréről van szó. Erre utal a magyar ezüst-vörös, illetve a birodalmi arany-fekete színek és jelképek használata. A kérdést véglegesen Ruda 1606-os bővített címerének a megszemlélése dönthetné el. Ha a kettő hasonlít egymáshoz, a Ruda címerről van szó, ha teljesen eltérőek, az itteni vágott és harántnégyelt címer a magyar királyi heroldok jelképe, az 1606-os pedig a Ruda család címere. A Custos-metszeten látható (egyelőre ismeretlen) G. O. T. (esetleg C. O. T.) rövidítés is ezt takarhatja. (Sz. L.)

  • Irodalom:

Szegedi László: Volt-e magyar címerkirályi rangkorona? Turul 2016/2. 69-80. [1]

Kees Teszelszky: Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der ungarischen Krone um 1608. In: WIENER ARCHIVFORSCHUNGEN : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. X. Bécs, 2014. 136-137. [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Jegyzetek:

  1. Karl Friedrich von Frank: Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande. Bd. 4, Senftenegg, 1973. 201.

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs