Címerhatározó/Radéczy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Radéczy család címerével foglalkozik.


Radéczy István, egri püspök címere Gutthay Máté címeres leveléről, 1582
Radéczy István címere. Martino Rota metszete, 1574


  • Irodalom:

Galavics, Géza: Személyiség és reneszánsz portré. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics, Géza - Herner, János - Keserű, Bálint. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez X. Szeged, 1990, fig. 4. Albertina, Bécs

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]

[2]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs