Címerhatározó/Puo... címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Puo... család címerével foglalkozik.


Bernát fia elveszett sírlapja a budaszentlőrinci [pálos] kolostorból (rajz Rómer Flóris: 1871 nyomán)

Lővei:

A vörös márványból faragott sírlapot Rómer Flóris 1870-ben a ,,Rochusgasse” (Budapest II, Kis Rókus utca?) egyik házának falában látta befalazva, a ház tulajdonosője állítása szerint a budaszentlőrinci kolostorból került az ő birtokába. Rómer rajza szerint a sirkő kettérepedt, körirata részben kopott, fej felőli sarkait trapézszerűen levágták, a kereten mélyített sávban a sírkő közepe felől olvasható, a jobb felső sarokban kezdődő gótikus majuszkulás betűtípusú, domború kettős körirat: HEC EST SEPVLTVRA ... VND FILY BERNARD DE PUO.... DE... (Rómer Flóris olvasatának és rajzának egybevetése nyomán). A mélyített mezőben domborművű heraldikus ábra: jobbra dőlő háromszögpajzsban jobbra ágaskodó kecske. A pajzs fölött jobbra néző csőrsisak, mögötte szabdalt sisaktakaró. A sisakból jobbra néző kecske nő ki. A sírkő felirata a gótikus majuszkula legkésőbbi magyarországi példái közé tartozik, a szabdalt sisaktakaró is viszonylag késői keletkezés mellett szól: valószínűleg a XIV. század utolsó negyedében, esetleg 1400 körül készült.

  • Irodalom:

Lővei Pál: A középkori magyar királyság pálos kolostoraiból ismert sírmelékek. In: Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére. Összeállította Katona Vilmos. Budapest, 2019. 121-147. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs