Címerhatározó/Prihradny címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Prihradny család címerével foglalkozik.


breznói Prihradny[szerkesztés]

Az 1883-as Prihadny címer vektorizált változata
A család nemesi oklevele

Turul:

19. Prihradny (breznói) család nemeslevele, adományoztatott Prihradny Guido, Arthur, Oszkár és Ernő részére I. Ferencz József által 1883. bőjtmáshava 15-én.

Czímer: Álló vért, széles kék vonal által félszögesen jobbra átvágva, melyen négy arany méh fölfelé repűl; a felső bal mezőben fekete fogaskerék függ és az alsó jobb mezőben zöld pászittalapon színezett barnás négyszög kövekből épített torony áll, fekete kapuval s két ablakkal. A vért felső szélén koronázott nyilt lovagsisak nyugszik, jobbra és balra kék-arany sisaktakarókkal; a sisak koronájából vörös nyelvű arany oroszlán nő ki, mely jobb markában a bányászat keresztbe tett jelvényeit tartja. A vért alatti arany szalagban fekete betűkkel a «honesto obdura» jelmondat van írva.

Kempelen:

Prihradny (breznói.).
A nemességet fenti előnévvel 1883. márcz. 15. P. Guido, Artur, Oszkár, Ernő; Guidó gyermekei Elek, Jolán, Margit; Artur gyermekei Henrik, Béla, Lidia, Erzsébet; Oszkár gyermekei Miklós, Kálmán, Edit; Ernő gyermekei Alfréd, Artur és Margit kapták. (Szepesm. lt.) Kihirdette 1889. jul. 24. Szepesmegye. – Vö. M N A. 107.; T. VII-124.

Nemesi Almanach:

Prihradny (breznói). — 1883 márcz. 15 Prihradny Guidó, Arthúr, Oszkár és Ernő részére fenti előnévvel a nemesség adományoztatott. Nemeslevél Szepes megye levéltárában.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 124. [1]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 8. kötet [2]

Kempelen Béla szerk.: Magyar Nemesi Almanach. AZ 1867—1909-BEN MAGYAR NEMESSÉGRE, BÁRÓI, GRÓFI ÉS HERCZEGI MÉLTÓSÁGRA EMELT CSALÁDOK. Budapest, 1910. 107. [3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs