Címerhatározó/Pejacsevich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Pejacsevich (olv. Pejacsevics) család címerével foglalkozik.


verőczei Pejacsevich gróf[szerkesztés]

Táncsics Mihály u. 1.
A gr. Pejachevich Antal tábornok 1798- as Veszprém vármegyei főispáni beiktatására készült zászló előlapja (restaurálás után) a családi címerrel, német és magyar herold pajzstartókkal
A gr. Pejachevich család gróf címere német és magyar herold pajzstartókkal (18–19. század), mely egy mappa vagy bútor díszítése lehetett.Szlavóniából származik. A XVIII. század elején nyert bárói rangot. Tagjai közül György, aki már bárónak címeztetik Bács vármegye jegyzőkönyvében, 1712-1719 Bács vármegye alispánja. Unokája Márk báró 1760-ban Szerém vármegye főispánja. Ennek fia János József, valamint fiai Zsigmond, Károly és Antal 1772 júl. 22-én grófi rangot nyertek. A családból Jánost 1803-1807-ben tordai földesúrként Torontál vármegye nemesei közé iktatták. Károly 1847 jún. 21-én nyert Verőcze vármegyétől nemesi bizonyítványt, melynek alapján Torontál vármegye nemeseinek névsorába iktatták. Tordát P. Zsigmond 1797-ben telepítette.

  • Irodalom:  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs