Címerhatározó/Patay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Patay család címerével foglalkozik.


báji Patay[szerkesztés]

Báji Patay György halotti címere, 1878.png

A szabolcsvármegyei Bájból származó régi, tekintélyes család.

Czimere: Kék mezőben, koronás zöld halmon hajlott pánczélos kar, kezében 546egy vörös szív közepébe szúrt három zöldlevelű száras piros rózsát tartva. Sisakdísz a kar. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[1]

++++

A család eredete nem tisztázott. Egyes szakmunkák szerint Szabolcs, mások szerint Zemplén megyei eredetű a család.3 [3 NAGY I. 1862. 149. p., KEMPELEN B. 1914. 207. p] A nemességszerzésre vonatkozó adatok ugyancsak ellentmondásosak. Csoma József szerint4 [4 CSOMA J. 1897. 434. p] 1614-ben nyert a család adománylevelet II. Mátyástól, de Nagy Iván és Kempelen Béla5 [5 NAGY I. 1862. 151. p., KEMPELEN B. 1914. 206. p] ezt egy másik Patay családhoz köti. A család őse, Patay Pál 1640-ben adományként egy tokaji házat birtokolt. Unokája, (I) Sámuel (1679 – 1749) II. Rákóczi Ferenc fejedelem tokaji harmincadosa és kapitánya volt. A Rákóczi-szabadságharc után tekintélyes vagyont szerzett, több megyében volt birtokos. 1729. szeptember 5-én „báji” (a Szabolcs vármegyei Báj községről) előnevet kapott III. Károlytól.6 [6 A királyi könyvek. 1895. 164. p., HECKENAST G. 2005. 331. p.; HECKENAST Gusztáv 2005. Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. S. a. r. Mészáros Kálmán. Bp] Fia, az 1710 körül született (II) Sámuel 1755-ben nádori adományt nyert az Ugocsa megyei Bekény helységbeli részbirtokára.7 Ennek fia, Patay (I) József (1740 – 1819) volt, kinek unokája (II) József (1797 – 1868) Pest vármegye ellenzékének egyik vezetője volt a reformkorban. 1830-tól táblabíró és Gomba község egyik birtokosa. Feleségével, Bárczay Franciskával az 1790 körül épült Bárczay-Patay kastélyt lakták Gombán.8 [8 VIRÁG Zs. 2001. 83. p.; VIRÁG Zsolt 2001. Magyar kastélylexikon. Pest megye kastélyai és kúriái. Bp.] A szabadságharc alatt Patay (II) József a monori kerület képviselője és az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja volt, 1849-ben pedig jászkun főkapitánnyá nevezte ki Szemere Bertalan belügyminiszter.9 [9 BÁNKINÉ MOLNÁR E. 1995. 148. p., SUGÁRNÉ KONCSEK A. 2003. 179. p.; BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet 1995. A Jászkun Kerület igazgatása 1745 – 1876. Szolnok.; SUGÁRNÉ KONCSEK Aranka 2003. Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény.] Patay (I) József egyik fia (III) Sámuel Abaúj vármegye alispánja volt. A család neves tagja volt még (I) József másik fia (I) István (1779 – 1852) szabolcsi alispán és országgyűlési követ. Ennek fia (II) István (1807 [1808?]–1878) az 1848-49-es szabadságharcban előbb nemzetőr őrnagy, Pest város katonai főparancsnoka, majd hadosztályparancsnok és ezredes. 1861 – 1872-ig Debrecen ill. Szoboszló országgyűlési képviselője.10 [10 SZINNYEI J. 1905. 473 – 474. pp., BONA G. 1983. 259. p.; BONA Gábor 1983. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Bp.] A család jelentőségét mutatja, hogy címerük megtalálható a pesti Vármegyeháza kápolnáját díszítő festett üvegablakok között.11 [11 GYÖNGYÖSSY M. 2007. 37. p.; GYÖNGYÖSSY Márton 2007. Pest megye címertani öröksége. Bp.]

...Báji Patay György 1829. október 30-án született Gombán, Patay (II) József és Bárczay Franciska fia, református vallású, joggyakornok. 1848 szeptemberétől a Württemberg huszárezred tagjaként részt vett a szabadságharcban. Hadnaggyá, majd főhadnaggyá nevezték ki. Komárom feladásáig harcolt, akkor már alszázadosi rangban. A vár védőjeként ő is menlevelet kapott, majd gombai birtokára vonult vissza, ahol gazdálkodással foglalkozott. 1861-ben feleségül vette Bárczay Etelkát. 1878. május 1-jén hunyt el Gombán, de a családi sírboltban, a Szabolcs megyei Bájon (ma Taktabáj) van eltemetve.12 [12 BONA G. 2009. 187. p.; BONA Gábor 2009. Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban II. köt. Bp.] [2]

  • Irodalom:

Mészáros László: EGY HALOTTI CÍMER AZ ARANY JÁNOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL. 159-161. In: Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 12. Budapest, 2013. [3]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs