Címerhatározó/Parcsetics címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Parcsetics család címerével foglalkozik.


rákóczi Parcsetics[szerkesztés]

Parcsetich Miklós halotti címere, 1872

Nagy Iván:

Parcsetics család. (Rákóczi.)
Nevét talán a Beregh megyei Rákócz helységről veszi. Jelenleg a temesi bánságban és Bácskában székel. Parcsetich Márton 1754-ben M. Terézia király asszonytól nyerte czímeres nemes levelét.* Czímere vizirányban kétfelé osztott paizs; a felső kék udvarban arany kinyílt liliom, felette a jobboldali szegletben ezüst félhold, a baloldali szegletben arany csillag ragyog; az alsó vörös udvarban zöld téren pánczélos kar könyököl, kivont kard hegyén törökfejet tartva. Ugyan ez ábra látható a paizs fölötti sisak koronáján is két kiterjesztett fekete sasszárny között. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

1790-ben Parcsetics János, György, Antal, Miklós és József II. Leopold királytól szintén czímeres nemes levelet nyernek. E czímerben az előbbi czímer is benfoglaltatik következőleg, t. i. a paizs keresztmetszéssel négy részre oszlik, de úgy, hogy alulról fölfelé egy gula alakú ötödik arany udvar ékeli be magát, melyben hármas zöld halmon arany koronán pánczélos kar kivont kardot villogtat, a kard hegyére levágott törökfej van szúrva, a könyök hajlása felett kék liliom virág látszik; a paizs többi négy udvara következő alakokat tartalmaz, az 1. és 4. udvarban repülő ezüst sárkány jobb lábával ezüst horgonyt czipel; a 2. és 3. vörös udvarban arany oroszlán ágaskodik, első lábaival vaslánczot tartva. A paizs feletti sisak koronáján szintén lánczot tartó oroszlán emelkedik ki, két kiterjesztett fekete sasszárny között. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös.*

Torontál vármegyében Partetich György a nagy-kikindai kamarai kerület biztosa, és a temesi kincstári igazgatóság, valamint Torontál megye táblabirája 1810-ben.
P. Győző 1845-ben Torontál vármegyében főszolgabiró.
P. Hugo 1861-ben Torontál vármegye főszolgabirája.
P. József 1810-ben Szerém vármegye első alispánja és cs. kir. tanácsos stb.
P. József 1844. Szerém megyében tartományi biztos.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. KILENCEDIK KÖTET[1]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs