Címerhatározó/Monoky címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Monoky család címerével foglalkozik.


monoki Monoky[szerkesztés]

A Bogát-Radvány nemzetségből származó kihalt család.

Siebmacher:

Wappen, a): Auf u. Boden ein geharnischter Mann samt Eisenhelm, in d. erhobenen Rechten einen Streitkolben, d. Linke in d. Hüfte gestützt haltend.
(Siegel d. d. 1508 mit Umschrift des Tiburtius und Siegel d. d. 1516 mit Initialen des Stefan und des Michael Mónoky. – Archiv Csoma).
Wappen, b): Schnurrbärtiger Mann mit Kalpag samt Feder, in d. erhobenen Rechten ein Schwert mit Parirstange haltend, die Linke in d. Hüfte gestützt; daneben, aus einer Blätterkrone wachsend ein Löwe, in d. erhobenen Rechten ein Dreiblatt (drei Rosen?) haltend. – Kleinod: Zwischen offenem Fluge … ?
(Siegel d. d. 1628 mit voller Umschrift des Nikolaus Mónoky. – Barkóczy Archiv).
Wappen, c): Der Löwe, wie vorstehend beschrieben.
(Siegel d. d. 1628 mit Initialen des Nikolaus Mónoky. – Barkóczy Archiv).
Wappen, d): Mann mit Kalpag, auf einem Dreiberge, in d. erhobenen Rechten drei gekreutze Pfeile, d. Linke in d. Hüfte gestützt haltend. – Kleinod: Kranich, d. Hals v. links oberhalb v. einem geflitschten Pfeile durchbohrt. NB. Der Mann kommt auch auf einer Krone stehend vor, das Kleinod ohne pfeil. (Siegel des Franz Mónoky, d. d. 1694, 1703 u. 1707).
Wappen, e): Kranich mit von links pfeildurchbohrtem Halse mit dem erhobenen rechten Fusse auf u. Boden stehend. (Siegel d. d. 1614 des Michael Mónoky. – r. A. BPest und Siegel d. d. 1694 mit Initialen der Kata Mónoky).
Wappen, f): In B. auf gr. Boden ein r. gekl. Mann mit Pelzkalpag samt r. Sacke, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, d. Linke in d. Hüfte gestützt haltend. – Kleinod: Kranich, im Schanbel eine Schlange haltend. – Decken: rs.
(Gemaltes Wappen der Baronin Elisabet Mónoky de Eadem, Ebefrau des Freiherren Matias Andrássy, aus einer Kämmers Probe im Berényi Arch., Nat. Mus. BPesth).
Die kleinen Abweichungen (wie solche, bei sonst sich wiederholendem gleichen Haupttypus, in d. Heraldik d. ganzen Welt und insbesondere in d. ungar. Heraldik so häufig vorkommen) – gänzlich übergehend, wäre hier zu bemerken:
Das älteste uns bekannte Mónoky-Wappen, zeigt als Hauptwappenfigur einen Mann; das jüngste (späteste) Mónoky-Wappen, zeigt die gleiche Schildfigur, sowie überhaupt die Mannsgestalt, am häufigsten auf den Wappen des vorstehenden Geschlechtes auftritt. – Der Löwe als „Vermehrung” im Wappen b), dürfte durch Heirath in das Mónoky Wappen gekommen sein; zweifellos nur eine Linie betreffend und vielleicht die Nachkommen der Anna Mónoky (Tochter des Michael) angehend, aus ihrer Ehe (um 1509) mit Tomas Horváth . Pesthenye, welche dann den Namen „Monoky” aufnahmen (XVI. Jh.). – Die Besitzer diesen „vermehrten” Monoky-Wappens, mögen dann auch sporadisch d. Löwen allcin gebraucht haben, wie hier sub c) ersichtlich, welcher modus vivendi, durchaus als kein herald. Curiosum anzusehen ist; Kata und Michael Monoky aber (Wappen e), siegeln mit d. Kleinode als Schildfigur.
Angeblich mit Johann Mónoky (Sohn des Capitäns v. Ónod, Nikolaus), i. J. 1643 im Mannestamme erloschenes vornehmes Geschlecht, auch „Mónaky” geschrieben, welches aus Mónok im Zempliner Ctte, nach einer im Erlauer Capitel erliegenden Urkunde d. d. 1392 (Wagner, Coll. General. Dec. IV. pag. 90) gemeinsam mit den Rákóczy, Morvay, Körtvélyessy, Czékel . Isépi, seine Abstammung vom Genus Bogáth-Radván abgeleitet haben soll.
Freiherrenstand samt roter Siegelwachsfreiheit v. König Ferd., II., sub d. 1625 für d. obigen Nikolaus Mónoky v. Mónok.
(N. J. VII. 551–554. – Szirmay, C. Zemplin not. hist. 93).

Nagy Iván:

Zemplín vármegye egyik legrégiebb kihalt nemes családa, mely azon megyei Monok helységről mint ősi birtokáról vette nevét, s gyakran „Monaky“-nak is íratott.

Az egri káptalannak egy 1392-ben kelt levelébőlWagner, Collect. geneal. dec. IV. p. 90.* világos, hogy a Bogáth-Radván nemzetségől (genus) vette eredetét, a közös származású Rákóczy, Morvay, Körtvélyessy, Czékei és Isépy családokkal együtt.

Szirmai szerintSzirmay C. Zemplin not. top. 88.* a kihalt Buttkay család okleveleinek elenchusában eléfordúl egy osztály levél, mely szerint a Bogáth Radván nemből való Lukács testvérével Pousával 1247-ben osztozkodván, Lukácsnak jutott Murva (Morva) (Lauskoucz, (Lasztócz?); Ponsának pedig Arach és Ispék (Tán Isép?). Továbbá Szirmay szerintSzirmay C. Zemplin not. top. 88.* Lukácsnak fiai voltak 1260-ban: Rajnol, kitől Rákóczy, Lukács, kitől a Morvay, Osvald, kitől a Körtvélyessy, és ennek fiától a Hosszumezei családok származtak. Pousatól Endre által a Posai-ak, Bekétől a Bekecs és Monoki, Domokostól a most is élő Isépy családok származtak.

Azonban Wagner szerintWagner Collectanea geneal. hist. dec. IV. 89.* a Rákóczy, Monoky és a följebb megnevezett családok a Bogáth-Radván nemből eredt Gyopoly-tól és testvérétől IlléstőlWagner Tab. geneal. Mss. tab. XVIII. Ez Illést, (kit Alexius, vel Elek, alias corrupte Eliasnak, ír), Gyapolynak nem testvéreül, hanem fiáúl írja.* (máskép Elektől) származtak.

Itt, szorítkozván csupán a Monoky család nemzékrendére, az következőlegWagner Tab. geneal. tab. XVIII.* adatik elé:

I. tábla.

II. tábla.

1324-ben Monoki István mester, Istvánnak a Miklós testvérének fia Tholdi Bothond fiának Péternek hűtlenségi bélyegen kapja Berethe, Lazon, Laschk és Mihályi birtokot.Szirmay C. Zemplin not. top. 86. not. hist. 16. Lásd a család régibb okleveleit Fejér Cod. dipl. tom. IX. vol. 7. p. 754. és tom. X. vol. 7. p. 313.*

1366-ban kapta a család Bekecset, 1374-ben Szadát, 1392-ben Megyaszót; 1393-ban a szerencsi apátságot alapíták.Szirmay C. Zemplin not. top. 170. 172. 173. 166.*

1369-ben Simon királyi altárnok mester volt.Szirmay C. Zemplin not. top. 88.*

1492-ben Beatrix királyné Monoky Mihálynak, a Lúczi család vérrokonának kibocsátá Lúcz helységet, mely jogtalanúl Diós-Győr várához volt csatolva.Szirmay C. Zemplin not. top. 173.*

1549-ben Monoky Ferencz belefolyt a szerencsi apát kinevezésébe.Szirmay C. Zemplin not. top. 66.*

1566-ban Hassan vezérlete alatt a törökök a monoki kastélyt is bevették, és fölégették, Monoky Mihályt pedig elfogták, ki azután nagy áron váltotta meg magát.Istvánffy Hist. 1685. kiadás 328. lapja szerint 1567-ben és 1567: 2. t. cz.*

Mihálynak testvére János 1593-ban miután Fülekvárát a töröktől visszafoglalták, abban csapat-kapitány lett, mh. 1598-ban.Szirmay C. Zemplin not. hist. 93.–* Jánosnak, ki háromszor nősűlt, fia

Miklós 1607-ben ónodi kapitány volt, a törökök ellen többször csatázott, és 1625-ben II. Ferdinánd király által a vörös pecséttel élhető bárók sorába emeltetett.Szirmay C. Zemplin not. hist. 159–161.* Csetneki Annától született gyermekei közűl fiában János-ban 1643-ban a család férfi ágon magbaszakadván, és testvérének Ferencznek fiú gyermekei nem lévén, a Monoky családi birtokok leány-ágakra szállottak. Miklósnak leánya Anna csikszentkirályi Andrássy Mátyásnak lévén nejévé, ez által az Andrássy család is tetemesen örökölt; sőt Anna 1665-ben némely birtokokra uj adományt is vitt.Szirmay C. Zemplin not. hist. 268.*

Monoky néven Ferenczet még 1703-ban Rákóczy mellett látjuk harczolni.Szalay Magyarorsz. VI. 103.*

  • Irodalom:

Nagy Iván. VII-551–4. (gen.);

Siebmacher 430.

Tóth I-382–3.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs