Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Mochnyai címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mochnyai család címerével foglalkozik.


Mochnyai Jakab, általa fiai Imre és Sándor részére 1722. augusztus 2-án Bécsben III. Károly adományozott nemeslevelet. A család nemességét első ízben 1722. október 12-én Lőcsén Szepes vármegye, majd 1783. május 19-én Nagykállóban Szabolcs vármegye közgyűlése hirdette ki.597 [597 MUO 218. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 51/XXXVII-1929. 45.]

A család oklevelét598 [598 680x770/105/146x117 mm.] III. Károly, gróf Illésházy Miklós és Sigray József hitelesítette kézjegyével. Egykori függőpecsétje mára sajnos elveszett.

Arannyal keretezett lila kárpiton ovális zöld babérkoszorúval övezett lilásrózsaszín damaszkolt szőnyegen helyezkedik el a címer. A keret sarkaiba felül jobbra kettő-egy elrendezésben Csehország, Kasztília, Horvátország, balra ugyanilyen formában Magyarország, Dalmácia, Bosznia címereit, fent középre a császári kétfejű sast festették. A szövegben is leírt címer: „Álló katonai pajzs, tengerkék színű, melynek alját kis zöldellő dombocska foglalja el, felette természetesen ábrázolt daru bal lábán állva, jobbja karmaiban pedig követ szorosan tartva, nyíllal átütött nyakát a magasba emelve és a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. Végül a pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, páncélos emberi kar az előbbihez mindenben hasonló nyilat tartva szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga és tengerkék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit szelíden körülfolyják és a pajzsot szépen és megfelelően díszítik.”599 [599 „Scutum videlicet militare erectum caerulei coloris fundum illius viridi colliculo inter occupante, super quo grus naturaliter effigiata pedum sinistro stare, dextro autem lapillum ungvibus constrictum servare, collum vero suum sagitta transfixum altius erectum tenere et ad dextram scuti partem conversa esse cernitur. Scuto demum incumbentem galeam militarem craticulatam seu apertam regio diademate cataphractum brachium humanum sagittam inferiori similem tenens proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae, laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese placide diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus, …”]

A Mochnyai família történetéről közelebbi információ nem áll rendelkezésünkre, nem tájékoztat a családtörténeti irodalom sem.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 114-115. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs