Címerhatározó/Merse címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Merse család címerével foglalkozik.


szinyei Merse[szerkesztés]A család tagja Szinyei Merse Pál festőművész.

Tóth:

A név Merse őstől s annak első birtokától: Szinyétől származik. A) Törzs: S ama fia Benedek c. és ennek fia Merse, kik az 1258. kiváltságlevéllel Ugrough- (Erdélyben) falujok lakosaira adómentességet kapnak. A másik fia Miklós, aki Bulgáriában Corona mellett esett el. Merse 1262-hen Bánk bán utódja Sanefalva-birtokban. A Nagy- és Kis-Zwinve folyók közt (Újvár m.) terültek el...

Nemesség, czímer. Az utóbb nevezett György 3 fiú és egy leány testvérével együtt az ő kitűnő érdemeiért 1602: birtokaiknak és kiváltságaiknak megerősítésére új don.-t és czímerlevelet kapnak, mint akik a gall ősöktől eredt Mresétől valók és hivek. György mint udvari főember él Prágában, ki az őseitől kezdett humanisztikus könyvgyűjteményt kiegészíti. Szinyei Merse György a császári udvar familiarisa, a Sancti Palatii Lateranensis grófja, aranysarkantyús vitéz s a kir. kanczellária nagyobbik pecsétjének őre. [A francziaországi Vilmosvérséggel (Corves) való összekapcsolás a czímerlevélben «állítólag»-os.]. 1732. 1879.

A czímer: Kék pajzs alapjából háromágú zöld halom emelkedik, melyre királyi diadéma van illesztve; ebből növekedőn fehérruhás angyal emelkedik, fején borostyánkoszorúval, kezei közt vörös kereszttel; a testén keresztalakban vörös stóla; kiterjesztett szárnyak, csendes arcz; leeresztett kezeiben lenyomva korona fölött óriási halat tart. Sd.: nyilt sisak, lecsüngő arany nyakláncz (torques et monuli) és királyi diadéma, melyből a pajzsalak emelkedik ki. Fk.: kék-arany és vörös-ezüst.


  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 232., 251-251., 376-380., 509. (XXXVI. címer) [1] [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs