Címerhatározó/Mehlmeister címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mehlmeister, Melmeister család címerével foglalkozik.


Bambergi Melmeister (Mehlmeister) Henrik († 1412. február 21., esetleg 1415. február 18.) sírlapja

Lővei:

A vörös márvány sírkő a budaszentlőrinci egykori pálos kolostor helyén állott Szép Juhászné vendéglő (major) falában volt befalazva a XIX. század első felében. A telek birtokosa, Borsos József (a festő és fényképész) jóvoltaból 1868-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba, utóbb a Budapesti Történeti Múzeumba került. A kőlap három nagy és egy kisebb darabra törött, a jobb hosszoldal alján nagyobb darab hianyzik, ezt Rómer Flóris még látta. Keretén mélyített sávban belülről olvasható a jobb felső sarokban kezdődő, gótikus minuszkulás bettűtípusú, domború betűs kőrirat, amelynek vége a belső mező aljára került, a címerhez képest megfordított helyzetben: hic est sepvltvs honorabilis vir heinricvs dictvs melmeyster de babenberga q(ui) obyt feria [p]ri(m)a ante festv(m) s(an)cti petri kathedra req(ui)es(ci)t. an(n)° d(omi)ni m° cccc° xii° (esetleg xv°). A feliratban az elhunyt honorabilis címe papi hivatásra utal. A halalozas napja: Szent Péter székfoglalásának ünnepe előtti vasárnap (feria prima ante festvm sancti petri kathedra), február 21-re esett 1412-ben, február 18-ra 1415-ben. A homorlattal mélyülő mezőben domborművű ábra: pártázat felett jobbra dőlő háromszögpajzs pólyával, bal felső sarkán jobbra néző csőrös sisak. A sisak előtt és mögött foszlányokra szakadozott, kisméretű takaró. A sisakdisz a takaróból kinövő, jobbra néző, szakálltalan, csúcsos süvegű férfifej, haja hullámos csigákba rendezett. Nürnberg mellett Bamberg volt a XV. század elején Budán legerősebben képviselt német város. Nem Henrik volt az egyetlen a családjából, akit ismerünk. Bizonyára rokona és így ugyancsak bambergi származasú lehetett az 1427-es bírói év budai esküdtjei között szereplő Melmeister Konrád, akinek (honestus vir Conrad Melmeister iuratus) háza az Úri utca déli részén, a keleti házsorban volt.

  • Irodalom:

Lővei Pál: A középkori magyar királyság pálos kolostoraiból ismert sírmelékek. In: Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére. Összeállította Katona Vilmos. Budapest, 2019. 121-147. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs