Címerhatározó/Matzko címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Matzko (olv. Mackó) család címerével foglalkozik.


Matzko Ferenc Antal címere, a kassai promóciós iraton, 1697
A kassai egyetem végzett diákjainak promóciós irata, 1697

Matzko Ferenc Antal a kassai gimnázium rétorikai osztályának diákja volt. Ő is egyike volt azoknak, akik 1697-ben a kassai egyetem végzett, mesterfokozatot szerzett diákok részére kiadott promóciós irat ajánlói között szerepel. A többi diáktól eltérően ő nem volt nemesi származású, a címzése nem dominus nobilis volt, hanem csak illustris dominus. Ennek ellenére az iratban őt említik az első helyen és a jelvénye is a promóciós irat tetejének közepén található meg. Noha nem volt nemes, a jelvényét, a fészkében a fiait a saját vérével etető pelikánt pajzson ábrázolták és arra koronát helyeztek, ezért ez polgári címernek is tekinthető.

  • Irodalom:


Pavel Horváth: Heraldická promočná tlač z roku 1697. Genealogicko-heraldický hlas (9) 1999/2. 5-15.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs