Címerhatározó/Marokin címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Marokin, Marochin család címerével foglalkozik.


"Marokin idősb János 1713-ban Brozinovich Mátyással együtt nyert czímeres nemes levelet III. Károly királytól. Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon nyíló fehér liliom, melyet két oldalról két kettősfarkú, ágaskodó oroszlán fog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén hasonló két oroszlán áll, vörös fehér zászlót tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös." (Nagy Iván: Magyarország családai VII. 335.)

Marochin János 1716-os síremléke a horvátországi Bakar (egykor Buccari) városában, az óváros központjában álló templom oldalán látható, melynek szövege:

CAPITANEVS IOANNES MAROCHIN BVCCARENSIS NOBILIS HVNGARIAE CROATIAE AC SCLAVONIAE SIBI POSTERI[TATI]B(US)QVE FIERI FECIT CINERIBVS LOCVM AN(NO) 1716 DIE 16 IV

A BUKKARI-BELI MAROCHIN JÁNOS KAPITÁNY, MAGYARORSZÁG, HORVÁTORSZÁG ÉS SZLAVÓNIA NEMESE MAGÁNAK ÉS UTÓDAINAK KÉSZÍTTETTE EZT A HELYET HAMVAI SZÁMÁRA 1716-BAN IV. HÓ 16-ÁN

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs