Címerhatározó/Brozinovich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Brozinovich (olv. Brozinovics) család címerével foglalkozik.


"Marokin idősb János 1713-ban Brozinovich Mátyással együtt nyert czímeres nemes levelet III. Károly királytól. Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon nyíló fehér liliom, melyet két oldalról két kettősfarkú, ágaskodó oroszlán fog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén hasonló két oroszlán áll, vörös fehér zászlót tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös." (Nagy Iván: Magyarország családai VII. 335.)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs