Címerhatározó/Márta címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Márta család címerével foglalkozik.


Márta (Martha) György címereslevelét III. Ferdinánd adományozta és valószínűleg 1648-ban kelt, annak ellenére, hogy a kiállítás dátumaként az 1668. január 20-i időpont szerepel, ez viszont nyilvánvalóan későbbi beírás.* [* III. Ferdinánd magyar király (1637–1657), ez kizárja az 1668-as évet.] A nemeslevelet először 1668-ban Jánkon, Szabolcs vármegye törvényszékén hirdették ki, a második záradék szövege elmosódott, de a betűk formájából ítélve ez lehet a későbbi bejegyzés.* [* MUO 179. Régi jelzet: vörös tintával 100. VIII. 1840.]

Az armálist* [* 615x675/75/125x115 mm.] III. Ferdinánd, Szelepcsényi György nyitrai püspök, valamint Ruttkay András titkár hitelesítette aláírásával.

Az oklevél függőpecsétje mára sajnos elveszett.

Arany keretben kék szőnyegen ovális zöld babérkoszorú által övezett damaszkolt rózsaszín mezőben helyezkedik el a címer: „Álló, kétségkívül katonai pajzs, égszínkék színben, alját folyó foglalja el, ennek közepén saját természetes körvonalával szarvas látható, lágyékig kiemelkedve, nyakát nyíl ütötte át, ami a kiömlő vértől nedves, és szájában zöldellő gallyat, a … [pajzs] jobb oldala felé fordulva tartani látszik, továbbá ugyanezen pajzs felső sarkaiban jobbra félhold, balra pedig ragyogó csillag ékíti. A pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, hasonlóképp másik, fél szarvas az előbbihez mindenben hasonló, szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy ormáról sisaktakarók vagy foszlányok, innen sárga és fekete, onnan pedig fehér és vörös, a pajzs széleit szelíden körülfolyják és a pajzsot könnyedén és illően díszítik.”* [* „Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, fundum illius fluenti occupante cuius medio ceruus naturalibus suis lineamentis conspicuus, inguinetenus prominens collam sagitta transfixus exindeque cruore promanante madens, ac in ore viridantem surculum ad dextram … partem tenere visitur, porro superiores eiusdem scuti angulos, dextrum quidem haemysphaerio lunae, sinistrum autem stella rutilante exornantibus. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate alterum itidem medium ceruus superiori per omnia conformem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et nigris, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus scutumque ipsum decenter exornantibus…”]

A leszármazottak Derecskén éltek, ahol Márta György 1757-ben „actualis primaria judex oppidi”,* [* HBML IV. A. 12/a. No. 10. 3.] 1759-ben „actualis judex”,* [* U.o. No. 11. 64.] bár 1755-ben nem volt saját telke.* [* U.o. IV. A. 1/j. 1. k. 2230.] Ugyanő korábban Bihar megyei kirendelt megbízottként (constitutus commissarius) saját – a fentebbi szarvast ábrázoló – címeres pecsétjével ő is hitelesítette az 1743/44. évi katonaállítási összeírást.* [* U.o. No. 8. 97.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 93-94. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs