Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Luby címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Luby család címerével foglalkozik.


benedekfalvi Luby[szerkesztés]

Liptóvármegyei régi törzsökös család, mely közös a Benedekfalvi Detrich, Kiszely, a Horai Horánszky és Liptószentandrási Andreanszky családokkal. Közös ősük Hauk Palku 1230 körül. A Luby nevet először Mihály vette fel 1500-ban. A család Liptó, Heves, Pest, Borsod és Szatmár vármegyében él, hol I. Károly 1796-ban Szatmár vármegye első alispánja, majd országgyűlési követe, Ung vármegye administrátora. Fia Imre, kir. tanácsos s a királyi ügyek igazgatója, fia II. Károly, Szatmár vármegye főszolgabírája., ennek fia Zsigmond, a vármegye főszolgabírája és aranytollal kitüntetett nagytudományú főjegyzője, továbbá Károly volt vármegyei levéltárnok, és ismert nevű genealógus. A jelenleg élő és szereplő családtagok közül: Zsigmondnak fia I. Géza, országgyűlési képviselő, a szatmári ref. egyház főgondnoka. Ennek fia: II. Géza, megyei árvaszéki ülnök. Károlynak fia Béla, a csengeri kerület országgyűlési képviselője és földbirtokos. Ennek fia László, vármegyei aljegyző, továbbá I. Gyula, magyar államvasúti felügyelő. II. Gyula, földbirtokos. - Lajos, földbirtokos. - Zsigmond földbirtokos. A család jelenleg Fülpösdarócz Kis- és Nagygécz, Tunyog stb. községekben birtokos.

Czímere: kékben zöld alapon, arany fészkében ülő s három fiókáját vérével tápláló pelikán. Sisakdísz: ugyanaz. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs