Címerhatározó/Litassy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Litassy család címerével foglalkozik.


dereszlényi Litassy[szerkesztés]

Hont és Bars vármegye ős régi családa. Nevét Hont megyében fekvő Litas pusztáról, előnevét pedig a Bars megyében fekvő Dereszlény helységtől vevé. Már a XIV. század közepén Litas birtokában találjuk a család őseit, névszerint Litasi Miklós-nak fiát Istvánt, Zádurnak fiát Szintén Istvánt, midőn 1342-ben az esztergami keresztesek Conventjének levele szerint Litas és Nádasd között határjárás tartatott.

A család czimere – mint följebb a metszvény ábrázolja – a paizs kék udvarában álló magyar vitéz, zászlót tartva. A paizs fölötti sisak koronáján férfi kar könyököl, kívont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.[1]


  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. HETEDIK KÖTET[2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs