Címerhatározó/Karakassevits címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Karakassevits (olv. Karakasevics) család címerével foglalkozik.


"Karakassevits Dragics (Dragić Karakašević), nemes. Született Moholon (?). Mivel 1773 előtt született, a moholi pravoszláv egyházi születési anyakönyvekben nincs meg. (Moholon ezek az anyakönyvek 1773. november 23-tól kezdve vannak meg). A moholi pravoszláv halotti anyakönyvben találtam egy nemes Dragić Karakaševićet, aki 1878. április 22-én, 82 éves korában halt meg Moholon (született 1796 körül, valószínűleg vidéken született). A nemesi rangot szerző Dragićnak ükunokája volt. Ez az ükunoka a moholi pravoszláv templom portáján, a főoltár északi oldalán, a falon kívül van eltemetve, síremléke és maga a sírhelye jelenleg is megtalálható. EHaAK Mohol: 54/1878 folyószám.

Karakasevits Dragics volt tiszai határőrvidéki hadnagy Moholon. Mária Terézia királynő 1751. március 1-jén Bécsben címeres nemeslevelet ad Karakasevits Dragicsnak, feleségének Mediczka Sztojanának, valamint Száva, János, Tivadar és Thoda gyermekeinek. (Liber Regius XLII. 104). Kihirdetik őket Bács-Bodrog megyében 1751. október 5-én, Szivácon. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor a megyében a szerző (Dragics) szerepel. 1758-ban adományt kap Moholon. Az 1841 évi megyei összeíráskor Moholon 22 családtag szerepel.

Címer (1751): Kékben könyöklő páncélos kar görbe kardot tart. Sisakdísz: cölöpösen álló, páncélos kar arany lándzsát tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

Közp. Antikv.:

(Habsburg) Mária Terézia (1717-1780) magyar királynő saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele.

Az uralkodó Dragits Karakasevitsnek, a moholi sánc egykori hadnagyának, hadi érdemeiért nemességet adományoz. Az irat megnevezi feleségét, Sztoja Mediczkát és fiait is. Az uralkodó neve és címei arannyal íródtak, a címerábrázolás kék és arany festékkel készült. Pergamenoklevél. Kelt: Bécs, 1751. III. 1. Mária Terézia aláírásával, valamint Nádasdy Lipót kancellár és Koncsek Bernát ellenjegyzésével. Az oklevél írása helyenként enyhén kopott, az uralkodó kézjegye kissé elhalványult. Hozzá: A címereslevél kéziratos, modern fordítása. 4 levél. Hozzá: Moholi Karakasevich Dragity nemesi czímere. A családi címer nagyméretű, selyemre festett ábrázolása, kartonlapra vonva. Az anyag felső része — a címerábrázolást kis mértékben érintően — sérült, a felirat alatti csíkban hiányzik. Mérete: 640 x 510 mm.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 143. árverés (2017. 6. 2.) - 130. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs