Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Körndl címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Körndl, Cerndel család címerével foglalkozik.


Cerndel (Körndl) György selmeci kamaragróf (†1479) síremléke

Lővei:

A legkorábbi ismert, nyomtatásban közzétett hazai sírkőillusztráció Bél Mátyás (1684-1749) nagyszabású történeti-földrajzi munkájában található, és Cerndel (Körndl) György selmeci kamaragrófnak (†1479) a Selmecbányái (Banská Štiavnica, Szlovákia) vár magját alkotó egykori Mária-templom falában látható sírkövét ábrázolja.22 A metszet a címerpajzsban és körötte található indadíszek helyzetét pontosan adja vissza, a stílust hordozó megformálásukat azonban csak alig-alig. A pajzs jellegzetes néger fejábrázolásának gyűrűs haját prémsapkává alakította a rajzoló, viszont a körirat betűhű másolásában sokkal inkább követte az eredetit, mint az emléket másfél évszázad múltán, 1888-ban a Műemlékek Országos Bizottsága számára újra lerajzoló Könyöki József (1829-1900).23

[22] MOL, Neoreg. act. fasc. 362. Nr. 14; vö. MIKO ÁRPÁD: Két világ határán (Janus Pannonius, Garázda Péter és Megyericsei János síremléke). Ars Hungarica 11 (1983) 55, 43. jegyzet.

[23] TIMON, SAMUEL: Epitome chronologica rerum Hungaricarum a nativitate divi Stephani primi regi apostolid, producta ad annum 1736. Claudiopoli 1764, 182, 200, 248.

  • Irodalom:

LŐVEI PÁL: SAXA LOQUUNTUR EGY KÉPZELETBELI NEMZETI SÍRKŐPANTHEON FELÉ. In: Mikó Árpád – Sinkó Katalin szerk.: Történelem-Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. Budapest, 2000/3. 508-509.[1]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs